ADLS 06. Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

01. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể

02. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý như sau:

a. Lý ý tượng Dịch là vấn đề Tiên quyết của mọi Tiên quyết.

b. Linh lực: gồm các Thần Thông Tri, Thần Hoạt Bác Biến Thông cùng với Thần Tri Hóa, tất cả các Thần ấy phải tề tựu về với Đức Thần Minh Thần Thức chí công vô tư, tức lúc mà Thần trí đã về với Chính Lý Âm Dương Lý.

c. Sự lý khách quan của mọi Tĩnh – Động thuộc về sự, vật, việc, trời, đời, người, … phải luôn ăn khớp với chủ quan Lý sự của ta. Mọi chân, giả, tà động, vọng động, tưởng tượng, suy diễn phải bị và được loại ngay trong giai đoạn Lý sự, Lý luận.

d. Ứng dụng một cách thông thạo về việc thông dịch tiếng nói của Vũ Trụ Vô Hữu, dựa vào khoa Vũ Trụ Ngữ Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh, do dân tộc Việt Nam khám phá, mà sử dụng càng tài tình là do công phu, tài năng của Biến Thông Thiên Địa tất yếu ở mỗi Dịch học sĩ đó vậy.

Dịch Lý Sĩ

XUÂN PHONG

Biên Soạn

CAO THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *