Bài 01: Toa Thuốc – Phần Chiêm Nghiệm Sự Sống Động

QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II

Muốn thầm đọc và hiểu biết được luật tạo hóa chỉ có một cách giản dị nhất là KIỂM SOÁT SỰ SỐNG ĐỘNG ở xung quanh ta trong từng giây từng phút.

Sau một thời gian công phu kiểm soát như vậy, bạn sẽ đọc được “NỘI TÂM MỘT SỐNG ĐỘNG”, trong vạn hữu sống động ĐÃ, ĐANG hoặc SẼ phô diễn trong Biển cả Vũ trụ. Bất cứ lúc nào, khi Tri thức của bạn đòi hỏi, cần phải có Nhịp cầu Tạo hóa tức là phải Áp dụng Dịch lý và cách thức kêu gọi Luật Vô hình (Dịch lý là Luật Vô hình, Dịch tượng là Ký hiệu Hiển lộ của Dịch lý) biểu lộ trong Trí Tri Ý thức của bạn: Dịch lý dùng với Dịch tượng hiện lên trong Tư tưởng.

Kỷ nguyên Dịch Lý Việt Nam, xin nguyện hướng dẫn quý bạn thầm Đọc Nội tâm của một Sống động, trong Vạn hữu Sống động như sau:

1/ Muốn thầm đọc

Và hiểu biết được Nội tâm của một Sống động

2/ Phải tìm

Một Thiên diện (trong 64 Thiên diện) Sống động đang thời diễn ra trong Vũ trụ theo Công thức của Kỷ nguyên Dịch lý Việt Nam đưa ra giới thiệu

Ví dụ:

Năm Bính Ngọ 7
Tháng mười 10
Ngày 24 24
41 – (8×5) = 1
giờ Tị 6
47- (8×5) = 7
47- (6×7) = 5

Luật tạo hóa hiển lộ báo tin

CHÁNH QUÁI
Thiên Sơn Độn (5) → THIÊN DIỆN ĐANG SỐNG ĐỘNG

3/ Phải định nghĩa rõ:

PHẠM VI TÌNH LÝ muốn hiểu biết đang thời diễn ra

Ví dụ:

Vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên tôi đến thăm một người bạn lúc trở về có ghé vào một phòng trữ dược (Pharmacie) để mua thuốc.

Phạm vi tình lý đang thời diễn ra với tôi: Mua thuốc

4/ Phải hỏi xem

    Ta muốn biết điều gì?

Ví dụ:

    Lúc bấy giờ, tôi móc cái ví ở trong túi quần phía sau và lấy cái toa thuốc của bác sĩ ra xem.

Tôi đã thấy ông bác sĩ ghi vào đó 2 tên thuốc

    – Một ghi ở mặt trước toa thuốc (tức là mặt có in địa danh của bác sĩ)

    – Một ghi ở mặt sau toa thuốc

Vậy một trong 2 tên thuốc đã ghi trong toa, thứ nào hiện đang thích hợp với Thiên diện ĐỘN tại nhà thuốc này?

5/ Phải nêu ra

    Tính lý đối đãi của sự lý đương nhiên

Ví dụ:

6/ Phải so sánh

    Ý nghĩa của Thiên diện đang động với Tính lý của sự lý đương nhiên trong Phạm vi tình lý muốn hiểu biết.

7/ Nếu có trường hợp.

    a/ Trí tri của ta đang thắc mắc đòi hỏi một sự gì hoặc điều gì, đã vượt khỏi Tính lý của Chánh quái, nghĩa là Chánh quái không hội đủ Tình lý để giải quyết thì mới lấy Biến quái mà Lý luận.

    b/ Nếu Biến quái mà không hội đủ Tình lý để giải quyết nữa thì phải hợp cả Chánh lẫn Biến làm cho Trọn nghĩa Lý luận thì mới đúng.

    Ngoài ra, còn có thể lấy vị trí của Hào động mà định xa gần, lớn nhỏ, cao thấp, nặng nhẹ, trong ngoài trước sau .v.v…

8/ Phải hiểu rằng.

    Chỉ có một Tính lý Nổi bật trong Sự lý Đương nhiên thích hợp với Thiên diện đang động, gọi là PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG

Ví dụ:

    So sánh Tính lý “Ẩn Trá” của dịch tượng ĐỘN với Tính lý của 2 tên thuốc ghi trong toa thì tên thuốc ghi đằng sau toa bác sĩ thích hợp với quái Nghĩa Độn đang thời diễn ra, trong phạm vi Tình lý mua thuốc của tôi lúc bấy giờ.

9/ Phải biến dịch.

    Ý nghĩa của Thiên diện đang động (quái nghĩa), thành ra có Nghĩa lý, hợp với Sự lý Đương nhiên: gọi là quái lý

Ví dụ:

10/ Phải kiểm soát.

    Sự việc diễn ra hàng ngày, chung quanh đời sống của mình rồi trình bày lại bằng nhiều cách như nói hoặc viết (tốt nhất là viết) để Tôi luyện Thần Thức của mình cho ngày càng sáng tỏ thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *