Bài 03: Tìm Nhà – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

và Sử Dụng quái nghĩa

BIẾN THÔNG II

Năm Bính Ngọ, tháng năm, mùng 6 – giờ Mùi

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI
THUẦN ĐOÀI

PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẪU CHUYỆN: TÌM NHÀ    

Tôi theo anh bạn, đến thăm một người cháu. Nhà ở ngoại ô thị xã cao nguyên Đà Lạt.

Khi đến ngã ba đường, một rẽ lên ngọn đồi, một vòng quanh sườn đồi bạn tôi quên không biết đi lối nào…

Lúc đó, tôi thấy trên con đường vòng quanh sườn đồi có một đám trẻ con nô đùa cách xa chúng tôi một quãng đường. Tôi bảo bạn tôi đi đường dưới.

Đi gần tới chỗ có đám trẻ con. Tôi đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy có cái nhà, sát bên đám trẻ con là có một cái cửa ngõ quét vôi trắng, nổi bật. Tôi bèn bảo bạn tôi:

– Quẹo vào nhà này

PHÂN TÍCH CÁCH PHÁN QUYẾT

Phạm vi ÂM DƯƠNG: Đường đi

1/ đường vắng
2/ đường có đám trẻ con nô đùa

So sánh quái nghĩa ‘Vui vẻ Hiện đẹp’ với 2 con đường. Chúng ta thấy chỉ có đường có đám trẻ con nô đùa là thích hợp với quái nghĩa.

Phạm vi ÂM DƯƠNG: Cửa ngõ

1/ nhà không có cửa ngõ

2/ nhà có cửa ngõ, đẹp nhất vùng và có đám trẻ con hiện diện.

So sánh quái nghĩa ‘Vui vẻ Hiện đẹp’ với 2 loại nhà không và có cửa ngõ. Chúng ta thấy chỉ có cái nhà có cửa ngõ đẹp nhất vùngcó đám trẻ con hiện diện là thích hợp với quái nghĩa.

KẾT LUẬN:

  • Đi đường dưới
  • Quẹo vào nhà nầy

(nhờ dịch lý hướng dẫn lối đi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *