Bài 05: Đánh Cờ – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

Năm Bính Ngọ 7
Tháng 10 10
Ngày 19 19
36 – (8×4) = 4
Giờ Tuất 11
47- (8×5) = 7
– (6×7) = 5

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI  
QUÁ DÃ – (Thiểu Lý, Bất Túc)
TIỂU QUÁ  (5)

 

PHẠM VI XẢY RA MẪU CHUYỆN: ĐÁNH CỜ TƯỚNG

Buổi học tối chấm dứt, hai ông bạn đồng môn với tôi, bày bàn cờ ra đấu

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

1/ Chánh quái Tiểu Quá

  • buồn thảm
  • thua cuộc

2/ Câu hỏi nêu ra

Người nào thua cuộc?

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa

– Một người tròn trịa.
– Một người ốm nhách

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TIỂU QUÁ

So sánh tính lý ‘BẤT TÚC’ của dịch tượng Tiểu Quá với sự lý của:

– Một người tròn trịa.
– Một người ốm nhách

Thì Dịch báo tin người ốm nhách đang động, thích hợp với quái nghĩa Tiểu Quá, đang thời diễn ra, trong Phạm vi tình lý đánh cờ tướng của hai bạn tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *