Bài 10: Đi Đường Ra Sao – Thiên Diện TÙY NGHI Đang Động

THIÊN DIỆN TÙY NGHI ĐANG ĐỘNG

TÙY (4)

Tùy Nghi

TIỆM

Tuần Tự

TRUÂN

Gian Lao

 

Phạm vi câu chuyện: Hai người hai xe trên khoảng đường từ Sài Gòn về nhà

Tình lý muốn biết:

– Việc gì xảy ra lúc đi đường?
– Nếu có, ai bị ảnh hưởng (Chánh động)

Thiên diện Tùy đang động: Chánh quái

– Được Biến dịch với Phạm vi trên là:

– Di động
– Chạy xe

Nguyên nhân: (nếu có tai nạn lưu thông) Hỗ quái Tiệm

– Được Biến dịch với Phạm vi trên đường lộ là:

– Người đi bộ
– Xe chạy chậm

Việc xảy ra lúc đi đường: Biến quái Truân

– Được Biến dịch với Phạm vi xe chạy là:

– Tai nạn rủi ro (Lòng muốn biết)
– Té xe
– Bể vỏ
– Xe hư

Phát Ý:

Trong lúc xe chạy (Tùy) mặc dù chạy chậm (Tiệm) nhưng cũng sanh ra tai nạn (Truân)

Lòng muốn biết:

Ai bị tai nạn lưu thông?

So sánh:

  • xe Suzuki mới đẹp
  • xe Mobylette cũ

Đơn quái Đoài, Chánh quái đang động: Đoài là đẹp

  • xe Suzuki mới (đẹp) Chánh động, sẽ bị tai nạn lưu thông

Kết luận:

Xe Suzuki sẽ gặp tai nạn lưu thông và cần phải thắng gấp (Khảm)

Kiểm soát:

Đi được một nửa đường. Một bộ hành vô ý băng ngang lộ. Bạn tôi với chiếc Suzuki, vừa chạy vừa cười cười nói nói không thấy người bộ hành nọ.

Bỗng hai người vụt thấy một lượt: trong khi người đi bộ hành hốt hoảng thì bạn tôi vừa thắng lách quá nhanh, trượt cát dựa lề đường, té nhào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *