Bài 13: Bạn Đến Trễ – Thiên Diện Hiện Đẹp Đang Động

THIÊN DIỆN HIỆN ĐẸP ĐANG ĐỘNG

của Vũ Hồng Phong

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6440.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6438.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6410-2.html
Thuần Đoài Gia Nhân Tùy

 

Phạm vi câu chuyện: Đợi bạn vì bạn đến trễ giờ

Lòng tôi đang muốn biết: Tại sao đến trễ giờ (nguyên nhân)

Thiên diện “Thuần Đoài” đang động (Chánh quái) được biến dịch qua sự việc trên là:

– Hiện đẹp
– Ăn, nói
– Vui vẻ

Nguyên nhân: Hỗ quái (Gia Nhân) được biến dịch qua sự việc trên là

  • Người thuộc gia tộc
  • Vật thuộc trong nhà

Tình lý phụ: Biến quái (Tùy) được biến dịch qua sự việc trên là

  • Di Động
  • Lộ Trình

Đặt câu hỏi:

Thiên diện Chánh đang động là “Ăn Nói”

Vậy Ăn nói Vui vẻ với ai?
– Với người thuộc gia tộc

– Vậy Ăn nói Vui vẻ với người thuộc gia tộc ở đâu?
– Trong khoảng lộ trình đang di động

Kiểm soát:

Vì bận nói chuyện (Thuần Đoài) bán xe (Gia Nhân) với người bà con (Gia Nhân) trong khoảng đường đi đến trễ (Tùy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *