Bài 15 : Đọc Nội Tâm – Thiên Diện Quang Minh Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN QUANG MINH ĐANG HIỂN LỘ BÁO TIN

của HUYỀN CHI

Ban đêm, tại bến xe hàng thường mất trộm, bác tài xế muốn kiếm chỗ khác hơn chỗ đang đậu.

Tôi muốn Đọc được Nội tâm tư tưởng của Bác tài xế:

An được dịch tượng:

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6452.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6426-1.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6453.html
BÍ (3) GIẢI DI

 

Dịch nói:

Quang Minh – Nơi Nơi – Dung Dưỡng

Biến dịch:

Thiên diện Chánh đang động: Quang minh thông đạt chi tượng – Sáng sủa thông suốt.

Đem vào Tình lý sự việc trên: muốn có ánh sáng.

Muốn có ánh sáng ra sao?

Giải: Tỏa chiếu

  • Xe đậu để làm gì?

Di: nghỉ ngơi (Tình lý ban đêm là đậu nghỉ hoặc ngủ)

KẾT LUẬN:

Muốn có ánh sáng tỏa chiếu cho xe mình lúc ngủ (phòng mất trộm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *