Bài 16: Mạng Quần – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI BIẾN QUÁI
https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca644-1.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca648-1.html
CẤU

Ngộ dã (Cấu Kết, Tương Ngộ)

THUẦN KIỀN

Kiện dã (Chắc Chắn, Chính Yếu)

 

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: MẠNG QUẦN

Tôi có nhờ một người thợ may, khâu lại cái quần dài rách đít.

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

a/ Chánh quái Cấu

– May, vá, khâu

b/ Biến quái Thuần Kiền

– lành lặn, chắc chắn, nguyên vẹn, xong rồi

2/ Câu hỏi nêu ra

Quần khâu lại chừng nào xong?

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa

a/ Chánh quái Cấu

– Người thợ may quen, lâu lâu ghé qua nhà một lần

– Cái quần gởi đi, nhờ khâu lại

– Kim, chỉ, vải, cấu kết với nhau

b/ Biến quái Thuần Kiền hợp với lý

– Việc làm chắc chắn, xong rồi

– Buổi trưa thuộc nghĩa DƯƠNG

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA CẤU – THUẦN KIỀN

So sánh tính lý “Tương Ngộ” của Chánh quái Cấu với tính lý thuộc thời gian của câu hỏi “Chừng nào xong” thì thấy không thích hợp (câu hỏi nêu ra đã vượt khỏi Chánh quái)

Vậy phải lấy tính lý “Nguyên Vẹn” của Biến quái Thuần Kiền đổi ra ÂM DƯƠNG thuộc thời gian tính mà luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *