Bài 20: Rút Thăm Về Phép – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG

của Trang Đài

Trong dịp đi (nghỉ) phép Tết, chúng tôi được chia ra đi làm 2 đợt. Đợt một đi từ 24 đến 29 Tết rồi vào canh gác phòng thủ. Đợt 2 đi từ 29 đến 4 Tết.

Lúc đó chúng tôi chia làm nhiều tốp, mỗi tốp 2 đứa để rút thăm: xác định ai đi đợt I hoặc đợt II để điền vào danh sách chính thức. Bấy giờ tôi mới thầm nghĩ, không biết mình đi đợt nào đây?

Nếu đi đợt I thì buồn quá, mùng 1, 2, 3, 4 mình phải ăn Tết ở quân trường. Tôi liền lấy bửu bối ra xem thì thấy trong bảng nguyên thủy hiện ra:

 

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca647-2.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6434-2.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6435.html
BĨ (4) TIỆM QUAN

 

Và tôi thầm hỏi “ Mình làm thế nào để Đúng chánh với dịch tượng được đi đợt II đây?”

  • : Gián Cách,…
  • Quan: Sự Thấy, “năm cũ” bước qua, xem qua,…

Với quái nghĩa đại cương: Gián Cách – Sự Thấy trong việc đi đợt I, hoặc đợt II thì đợt II có nghĩa là Gián cách sự Thấy hơn, đối với tôi.

Nghĩ vậy tôi hơi mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc chắn hơn, tôi nghĩ mình phải tạo điều kiện cho Đúng lý với Phạm vi liên hệ Chánh phó nữa. Được vậy thì sự đi về đợt II mới nắm chắc trong tay. Xách dịch tượng trên, tôi đi tìm thằng bạn khả dĩ có thể hợp với dịch tượng Bĩ – Quan để có thể giúp tôi toại nguyện.

Thời may, tôi gặp thằng bạn mang kính cận thị. Thấy đã đúng với dịch tượng Bĩ – Quan, tôi mới hỏi thử một câu “Anh thích đi đợt nào?” anh bạn trả lời “ Đợt II” . Riêng tôi với hy vọng tràn trề, tôi thầm nhủ “Anh sẽ thất bại trong đợt đi về  thăm nhà (Bĩ – Quan). Qua sự đồng ý tôi mượn một người thứ 3 lại rút thăm thì quả như điều dự đoán:

 

: Gián Cách Tiệm: Tuần Tự Quan: Xem Thấy
– Trái ý muốn
– Khó khăn
lần lượt rút thăm
từ cái thăm một
Danh sách
Thăm nhà

 

Kết luận:

  1. Bạn tôi đeo kính cận thị không được đi về thăm nhà đợt II
  2. Tôi không muốn về thăm nhà đợt I
  3. Người bạn đeo kính cận thị đang là chánh động, nên bị gián cách cái ý về thăm gia đình.
  4. Tôi chê không nhờ anh mang kính để rút thăm.
  5. Tôi bỏ anh mang kính đi nhờ người thứ ba mà được toại nguyện

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *