Bài 23: Thẻ Xe – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II

Ngày 02 tháng 9 năm Bính Ngọ – giờ Tị

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI BIẾN QUÁI
https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6414.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca647-1.html
TỤY
TỤ dã (Tụ Tập, Trưng Tập)

TẮC dã (Bế Tắc, Gián Cách)

 

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: THẺ GỬI XE ĐẠP

Có một ông bạn nói với tôi: anh ta có 2 cái thẻ gửi xe trong túi. Anh ta đang ở trong tình trạng hoang mang không biết cái nào của anh ta.
Hai cái thẻ đó một cái mang số 27 và một cái mang số 287

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

a/ Chánh quái Tụy
– Hai người, hai cái thẻ

b/ Biến quái Bĩ
– đi về bỏ bạn

2/ Câu hỏi nêu ra
Cái thẻ nào hợp lý với Tụy – Bĩ?
(trong trường hợp này phải đọc tròn ý nghĩa của Chánh – Biến) vì lúc đó tôi không muốn ở lại với bạn tôi nữa.

a/ Chánh quái Tụy
– Thẻ mang số 287

b/ Biến quái Bĩ
– thẻ mang số 27 (so với số 287)
– tôi muốn về trước bạn tôi

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TỤY – BĨ

So sánh tính lý “Trưng Tập – Gián Cách” với 2 thẻ số.
287 (Tụy – Bĩ: biến ý thành ra Số Lớn – Không Phải)
Thì thấy thẻ số 27 thích hợp với quái nghĩa Tụy – Bĩ

Biến ý thành: thẻ của anh bạn tôi mang số 27. Đó là trường hợp phải dùng cả Chánh Biến mới đáp ứng được nhu cầu thắc mắc đòi hỏi của Trí Tri Ý thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *