Bài 25: Ứng Dụng Dịch – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG

của Huyền – Chi

QUÁI NGHĨA RẤT HOÀN TOÀN VÔ TƯ – KHÔNG KIẾT CŨNG KHÔNG HUNG

Tại ngã tư đường Thuận Kiều và đường Nhân Vị Chợ Lớn, góc bệnh viện Chợ Rẫy, có phòng mạch của một bác sĩ y khoa và một tiệm bán hòm, liền nhau vách với nhau.

Với sự ngẫu nhiên ấy, sáng tỏ được phần nào cho tôi người học dịch lý biết rõ hơn nữa lẽ kiết hung của vạn hữu, của quái nghĩa.

Giả sử:

Thầy thuốc lỡ tay giết chết một mạng người. Đó là điều hung dữ, bất lợi đối với ông hoặc đối với thân nhân kẻ xấu số, nhưng thân nhân kẻ xấu số liền bước sang tiệm bán hòm đặt một chiếc hòm. Ông chủ tiệm hòm rất mừng vì sự việc ấy là điều kiết lợi đối với ông. Ông này, ông dám cầu xin ơn trên cho mỗi ngày bác sĩ đều có thể làm chết người như vậy lắm a. Trong khi ông cầu xin trời cho người chết thì thân nhân kẻ xấu số lại cầu xin trời cho sống lại.

Vậy kiết chỉ có nghĩa là hợp với ý ta, đem lại cho ta một điều nhu cầu hèn mọn nào, trong giây phút nào đó. Còn hung chỉ có nghĩa là trái ý ta ngược với lòng muốn của ta, hoặc là cung ứng cho nhu cầu của người khác. Luật cung cầu chỉ như một khía cạnh thuộc Âm dương Tiêu trưởng vận hành.

Quái nghĩa cũng thế, nó hoàn toàn Vô tư không lợi cũng không hại, không giúp ai mà cũng không hại ai. Sự việc gì hợp với Tình lý của ai hoặc là đem đến cho ai một nhu cầu đúng lúc rồi kẻ đó sẽ luận vớ vẩn qua một danh từ: Kiết. Và trái lại, kẻ đó sẽ luận vớ vẩn qua một danh từ: Hung

Người đời không rõ được ở trong Hung có Kiết và ở trong Kiết có Hung (ấy vậy, cái vấn đề Chính, Tà, Kiết, Hung, Phải, Quấy) là cả một sự cận thị. Ví dụ quái dịch Địa Thiên Thái không hẳn là Kiết, mà Thiên Địa Bĩ không hẳn là Hung.

Dưới đây là một mẫu chuyện:

Vợ chông bạn tôi có chuyện bất hòa, nhân dịp đấy bạn tôi về thăm mẹ, ở chơi một vài hôm.

Một cơ hội tôi Áp dụng Dịch lý – hay là Luật tự nhiên của Tạo hóa để đúng lúc làm tan sự bất hòa ấy tức đem lại hòa khí cho gia đình bạn.

Tôi chọn dùm chồng bạn tôi THỜI LÚC để tiến thủ.

Thời lúc ấy nhằm thiên diện

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca647.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6434-1.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca645.html
BĨ (2) TIỆM TỤNG

Ấy vậy mà lại kết quả mỹ mãn.

Kiểm soát sự việc trên với quái nghĩa:

Đại phạm vi tình lý của sự việc: việc vợ chồng bất hòa
Áp dụng Thiên diện diễn tiến vào Phạm vi Tình lý: giảng hòa
Quái nghĩa hợp lý với Tình lý muốn áp dụng

: Gián Cách Tiệm: Tuần Tự Tụng: Bất Hòa
Thượng hạ tiếm loạn chi tượng – Bĩ giả bế tắc dã – bế tắc không thông, âm dương cách biệt, Hai bên không lại gần nhau Tiệm giả tiến dã –  phúc lộc đồng lâm chi tượng, từ từ, lần lần v.v… Đại tiểu bất hòa chi tượng –  lớn nhỏ không hòa nhau.

Tụng giả luận dã, tranh tụng, vợ chồng cắn đáng

– gián cách
– gián đoạn
– bế tắc
– từ từ, lần lần – sự cắn đắng bất hòa hờn giận của vợ chồng, gây lộn
– gây gổ

Kết luận: Gián đoạn về sự bất hòa, không còn để gặp phải cãi vã nữa.

HẾT GIẬN HỜN

Hành động theo quái nghĩa Đúng với Tình lý sự việc gì, tức THUẬN ĐÚNG THEO LUẬT TẠO HÓA.

Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong thiên. Ở đây không phải là lòng trời, mà là Luật diễn tiến của Tạo hóa, là sự Sống động muôn đời, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong lúc nào cũng vây phủ điều khiển vạn vật.

Chúng ta cũng trong Luật Công bằng Động Tĩnh đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *