Bài 27: Loa Trên Mui Xe – Thiên Diện Nơi Nơi Đang Động

THIÊN DIỆN NƠI NƠI ĐANG ĐỘNG

của LINH THẢO

Trí Tri ý thức của tôi đang theo dõi một cuộc diện đang Sống động diễn tiến tại một trụ sở nọ, có một chiếc xe kiểu cao cao trên mui có gắn hai loa phát thanh cỡ lớn (trước một loa, sau một loa). Xe muốn vào sân trụ sở đậu như các xe khác, tôi thấy xe đang chạy thụt lùi, bác tài xế giường như quên rằng trên mui xe mình có trang bị hai ống loa cao nghều nghệu. Cửa trụ sở lại có cổng ngang, không cao không thấp.

Do đó, bác tài xế khi lùi xe vào cổng đến khi ống loa vừa bị gạt trở lại, những người đứng dưới la hoảng “tốp tốp”, bác tài xế mới hãm thắng. Liệu chừng không thể vào sân trụ sở được, nên bác tài xế đành cho xe đậu phía ngoài rào.

Sự việc xảy ra nhằm Thiên diện:

CHÁNH QUÁI HỖ QUÁI BIẾN QUÁI
GIẢI (6) KÝ TẾ VỊ TẾ

Để cho kiến thức được mở mang sâu rộng, để cho chính mình có thể thấy biết, hiểu biết chín chắn, về Ý nghĩa của Dịch chúng ta chỉ có một đường lối duy nhất là KIỂM SOÁT.

1/ Quái nghĩa với sự việc
2/ Sự việc với quái nghĩa

Chúng ta sẽ nhìn biết được Nghĩa lý của Dịch lúc nào cũng ngự trị trong Vạn hữu sống động. Bởi vì quái nghĩa tự nó, nó Không là gì cả mà nó là Tất cả. Đóng nó vào Phạm vi Sống động nào thì ta sẽ có cái Lý riêng của sự Sống động ấy. Dịch lý nó là ánh sáng muôn đời, khi ánh sáng đó rọi qua trên sự vật nào thì sự vật ấy sẽ được sáng tỏ hơn lên. Ánh sáng Dịch lý là một thứ ánh sáng vượt khỏi không gian thời gian.

PHÂN TÍCH CHÁNH QUÁI GIẢI (Đang thời Sống động)

Giải: Tán dã, Phân Tán, Nơi Nơi

Xét vào sự việc trên thì:

1/ Cửa là địa điểm ra vào, phân tán, nơi nơi
2/ Ống loa là vật dụng để loan truyền: nơi nơi

Xét về cao thấp động hào 06

a/ Cửa trụ sở bị đụng ở phần trên cao
b/ Phạm vi chiếc xe, bị đụng ở phần trên mui cao nhứt

HỖ QUÁI KÝ TẾ

Ký Tế: Hợp Cùng, xe gặp cửa, ống loa bắt dính vào mui xe. Ký Tế giả, Hợp dã: lúc tài xế muốn đưa xe vào sân trụ sở. Đó là nguyên nhân, là nơi chốn xảy ra sự động.

BIẾN QUÁI VỊ TẾ

Vị Tế: Thất Cách, dở dang, thất bại, chưa đạt được. Vị Tế giả, Thất dã.

Biến quái chỉ để Bổ túc Ý nghĩa cho Chánh hoặc Hỗ quái, mà cũng là giai đoạn chót của Phạm vi Sống động đang thời.

Xét Động hào để tìm Chánh Phó động

– Cái loa là Chánh động

– Cái cổng là Phó chánh động

đều là hào 06 nhưng cái loa cao hơn cái cửa, vậy Giải đang động tức là:

1/ Vì cái loa bị bắt dính trên mui xe cao quá nên không thể vào sân được
2/ Vì cái cửa đụng cái loa nên xe phải tìm nơi khác đậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *