Bài 32: Sửa Radio 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG I

Năm Ất Tị       6
Tháng bảy       7
Ngày 9       9
    22  – (8×2) = 6
Giờ Dậu     10
    32  – (8×4)  = 0

– (6×5)  = 2

 

CHÁNH QUÁI    
https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6442.html THỦY ĐỊA TỶ (2) Quy Căn, Cởi Bỏ

 

PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẪU CHUYỆN: PHÁT ÂM

Vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên, tôi có sửa một máy thu thanh chạy điện xoay chiều, ù nổ – (lụp bụp).

PHÂN TÍCH ĐẠI LƯỢC CÁC PHẠM VI LIÊN HỆ TRONG CHIẾC MÁY

–  BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI XUẤT ÂM
–  BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI HẠ TẦN /TÁCH SÓNG
–  BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI TRUNG TẦN
–  BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN
–  BỘ PHẬN ĐIỀU CHỈNH /THÂU SÓNG
–  BỘ PHẬN TIẾP TẾ  trợ giúp cho sự phát âm

a/ dây chuyển pin

b/ vật liệu lọc điện, trong máy vô tuyến điện cần điện một chiều để làm chuyển động máy, trừ tim đèn ra có thể dùng điện xoay chiều, như vậy phải đổi dòng điện xoay chiều cho đi một chiều, thường gọi là dòng điện nắn lại.

Dòng điện nắn lại rồi, cần phải qua bộ phận lọc điện, gồm có một cuộn dây lọc điện và 2 động điện gắn 2 đầu, để lọc lại thành dòng điện một chiều tiếp tế vào các bộ phận trong máy.

2016-10-09-15_44_27-sua-radio-doc-protected-view-microsoft-word-product-activation-failed

PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA ‘QUY CĂN’ ĐANG THỜI DIỄN RA

SO SÁNH tính lý CỞI BỎ”, “QUY CĂN  của dịch tượng TỶ với tính lý của từng bộ phận trong chiếc máy.

Chỉ có vật liệu lọc điện, thuộc bộ phận tiếp tế là thích hợp với quái nghĩa Tỷ, đang thời diễn ra, trong Phạm vi Tình lý phát âm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *