Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P1)

Định nghĩa: Dịch Lý Học là gì?

Dịch: thay đổi, luân chuyển, biến hóa.

Lý: lý lẽ, cái lẽ sẵn có, cái lẽ đương nhiên.

Học: bắt chước, nghiên cứu.

Dịch Lý Học là một khoa học, nghiên cứu và giải thích về nguồn gốc cái lý khởi đầu, có sự biến động của Vũ Trụ, căn cứ trên tiềm lực của Yếu Lý Đồng Nhi Dị.

Dịch Lý Học lại còn là một khoa học của mọi người. Vì Dịch Lý Học đã được con người nghiên cứu và giải thích dựa trên tiêu chuẩn suy luận.

Suy luận là để tìm trong sự kiện chưa biết, những điểm tương tựa mà hơi khác biệt với sự kiện đã được chấp nhận, để có một ý niệm khái quát về sự kiện đó, hoặc để xác nhận sự Đồng Nhi Dị (giống mà hơi khác nhau) giữa sự kiện đã được chấp nhận và sự kiện mới, hầu có thể do sự hữu lý mà nhìn biết được dễ dàng sự khác mà hơi giống nhau giữa các sự kiện.

Do đó, nghiên cứu và giải thích về nguồn gốc cái lý khởi đầu, có sự động biến của Vũ Trụ, chúng ta bất đắc dĩ phải căn cứ trên tiềm lực của Yếu Lý Đồng Nhi Dị, đã thể hiện qua các hình ảnh của vạn vật, mà con người có thể quan niệm được, như sự sinh hóa, tuần hoàn, động tĩnh, đổi thay không giây phút ngừng nghỉ được, để chứng minh, suy luận về Lý Dịch.

Ví dụ: sức nóng của mặt trời là một năng lực, có thể thu hút làm cho nước ở sông, hồ, ao, bể, ruộng, đầm bốc hơi lên. Hơi nước tụ lại thành mây, và khi có luồng gió nóng hoặc lạnh thổi đến, đám mây rơi xuống thành mưa. Nước mưa ấy lại trở về sông, hồ, ao, bể, ruộng, đầm..… rồi lại bốc hơi lên, thành mây, thành mưa..… Cứ như thế mà nước luân chuyển thay đổi mãi từ đời này sang đời khác, không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là hình ảnh của Dịch Lý vậy.Nước và Nước Mưa là Đồng Nhi Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *