DLNM 01. Lý Số là Gì

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Nếu người đời có luận là số mấy trên các sự thể, thì đó là lý do cập luận lên trên sự thể ấy. Nếu đúng lý thì thành ra chính xác số. Vậy mỗi sự thể đâu phải có số năm, tháng, hay thước tấc giống nhau, mà sự thật có loại phải kể là số giây, có thứ phải luận là giờ, ngày, thế vận, hội, ngươn, đều là phải xét theo tình lý, khía cạnh của sự việc, sự vật mà luận số của loài người bày đặt ra đó, cho sự việc đó mà thôi.

Không có gì hối tiếc cho bằng người học Dịch Lý có thể dám mở miệng nói định kỳ trong khi chưa rõ sự thể hay là xã hội của vật thể, tình lý, trạng thái, lý tính của sự việc. Tuy là nói cho vui miệng, trường hợp này lâu lâu táp dính được một con ruồi, rồi người đời không biết gì cả lại cổ võ tôn sùng, vì thiên hạ có biết đâu không cần học gì hết chúng ta cũng nói trúng được năm sáu mươi phần trăm vậy.

Sự ngợi khen về sự phán quyết có khi là vô tình đem nguy lại cho người học Dịch Lý. Có thể người này sẽ mất cơ hội đạt được Dịch Lý, bởi tưởng mình đã nắm được, thấu triệt được huyền cơ Tạo Hóa, đạt được sự thật rồi. Nhưng trong tương lai đem Chân Lý lầm tưởng của mình ra vào trong thiên hạ, cớ sự Dịch Lý, trời đất quỉ thần trở nên không đúng theo suy tư của người đó. Lúc bấy giờ người đó có thể mang một tâm trạng phản lại học thuyết của mình nhưng vẫn không nỡ. Giai đoạn này người đó có thể quàng xuyên trên các thuyết và điểm tô cho các thuyết không còn địa vị chủ xướng hay sáng lập học thuyết nữa, không còn trở lại nỗi với Tiên Thiên triết lý, không còn muốn chấp nhận Tiên Thiên, chối bỏ Tiên Thiên hoặc không thấy hay là không muốn nói sự thật Vũ Trụ trời đất quỉ thần cũng chỉ còn là con cháu, chắt chít của Dịch.

Khổ nạn hơn nữa, là người này vốn có căn bản Dịch Lý lầm tưởng nên có thể đề ra một học thuyết Dịch Lý lai căn đủ sức thu hút một tầng lớp thiên hạ vào chốn sai lầm giống như người đó. Việc này cứ vô tư mà luận theo triết lý Kinh Dịch qua trên phạm vi loài người thì đó chỉ là học thuyết giai tầng, còn đứng trên phương diện vô tư Dịch Lý Tiên Thiên hay Vũ Trụ Dịch thì đó là giai đoạn học thuyết đã qua mà loài người tự lầm tự khổ.

Vậy, Tiên Thiên học thuyết có cần được người đời nghiên cứu, tham khảo để cho kịp đà tiến hóa của nhân loại hay không ? Tôi thiết tưởng như vậy mà Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học cũng như Việt Nam Dịch Lý Hội mới góp mặt với thời đại. Dân tộc Việt Nam phải đi trước và hiểu biết chín chắn về Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học, để xứng danh hãnh diện cùng với tất cả mọi nền văn minh về Âm Dương trong nhân loại hiện nay, chen chân góp sức với hoàn vũ trong kiếp sống của chúng ta vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *