DLNM 08. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên Quan Thế Giới hệ tức là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm hay lấy đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong Vũ Trụ Dịch, trong luật Tạo và Hóa.

Quí vị có thể áp dụng Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường nhưng phải biết nhìn, sau thời kỳ nhuần nhã thì chỉ ở trong lòng bàn tay chớ chẳng có gì là khó khăn cả.

CAMBRIDGE
Thiên Sơn
TỴ
BALTIMORE
Thiên Địa
NGỌ
CAROLINA
Thuần Kiền
MÙI
CASABLANCA
Thiên Trạch
THÂN
LWRANGELL
Thiên Thủy
THÌN
Địa
Thủy
Địa
Sơn
Thuần
Khôn
Địa
Thiên
LWRANGELL
Thiên Thủy
THÌN
Địa
Phong
Địa
Trạch
LWRANGELL
Thiên Thủy
THÌN
Địa
Lôi
Địa
Hỏa
LWRANGELL
Thiên Thủy
THÌN
Địa
Hỏa
Địa
Trạch
Địa
Thiên
Địa
Lôi
AUSTRALIA
Thiên Lôi
DẦN
TOKYO
Thiên Hỏa
SỬU
VIỆT NAM
Thiên Trạch
BOMBAY
Thiên Phong
HỢI

CÁCH NHÌN BẢN ĐỒ

Ví dụ: hôm nay ở Việt Nam giờ Tí, Dịch Tượng là Địa Thiên Thái, vòng vuông ở trong, nhưng trên một xứ khác đã đến giờ Ngọ thì Việt Nam có Dịch Tượng là Thiên Trạch Lý ở vòng tròn ngoài (giờ Tí). Còn ở sau Việt Nam là Địa Trạch, Địa Lôi giờ Dậu, Hợi.

Trên bản đồ tôi đã ghi các xứ để làm ví dụ nếu Việt Nam có Dịch Tượng Địa Thiên thì lúc bấy giờ Tokyo là Địa Trạch, Honolulu Địa Lôi, Cambridge là Địa Thủy..… Cứ thế mà xem muôn việc đều đi đứng nằm ngồi như vậy.

Tóm lại muôn vật đều qui về Âm Dương Nhất Lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không suy lý được, cớ sự thiên hạ như vậy nên đã thúc đẩy cho tài liệu Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học này góp mặt với thời đại.

Đã đành là Lý Học chớ không phải Số Học nhưng có Số Lý mới tạo được hoàn cảnh đưa người về đến Lý Học.

Lý thì vô hình mà lại là tất cả mọi bóng dáng. Lý là không tên mà lại là ở trong tất cả mọi tên. Lý là không có số mấy mà lại là mọi số. Chớ nếu Lý mà chẳng có số Lý, bóng dáng, tên tự thì hóa ra Đạo của biển cả, Vũ Trụ không có cửa để mà vào sao? (không có pháp sao?) Đạo người ở trong đó sao lại không có pháp.

Nên biết trong tập tài liệu này chỉ đưa ra có 04 công thức Động Tĩnh như là mở ra 04 cửa cho tứ phương thiên hạ duy có Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường là cánh cửa xem chừng như sẽ được đa số bước vào, đó là tại vận hội Dịch Lý thời nhân chớ chẳng có gì lạ, khi quá thời sẽ biến cách.

Vả lại, giây, phút, giờ, ngạy, tháng, năm, thế, vận, hội, ngươn cũng chỉ ở như cái vòng tròn nhỏ của một ngày có 12 giờ (Tí, Sửu,..…) là vấn đề không gian, thời gian lẫn lộn ở trong.

Ví dụ: ta liệt ngươn, hội, vận đã qua vào không gian thì ở một thế thuộc thời gian hoặc lúc chưa có lịch số thuộc không gian thì lịch số thuộc thời gian, hoặc nhỏ lại giờ, phút, giây là không gian thì vô giây là thời gian.

Đó là vấn đề gần tới chỗ siêu nhiên, nó cũng gần giống như vấn đề siêu thanh và ánh sáng. Vậy đâu có phải số mấy nhất định, ai gán số lên trên bóng dáng Quái Tượng, Dịch Tượng ấy chỉ là ý muốn nói có Lý đó, hình bóng đó, nhưng một hình bóng Dịch Tượng là tất cả mọi hình bóng, vậy thì mỗi một hình bóng là có số Lý riêng của nó vậy.

Thiện học giả nên hiểu rõ điều đó kẻo nhầm lẫn như số Số Học hoặc Tượng Số Học. Ở khoa Lý Số chỉ mượn Dịch Tượng để nói Lý, mượn số Lý để tường trình về thứ tự.

Vậy Dịch Lý là từ manh nha động trong hoàn toàn Tĩnh từ lúc chưa Tạo Lập Vũ Trụ, chưa có trời đất và đến nay vẫn y có một luật tuần tự và trật tự, người đời có thể tham khảo ở phạm vi loài người thuộc Hậu Thiên, hãy cứ theo Quái Nghĩa mà suy lý thì đạt được Lý chẳng sai.

Tập 01 đã suy diễn cho phần Dịch Lý nhập môn thuộc về Tiên Thiên triết lý đến đây là dứt, vì sự vội vã cũng như về phương tiện ắt không làm sao tránh khỏi được sự vụng về thiếu sót.

Phần đầy đủ nối tiếp về Triết thuyết này cũng như các bí quyết về Tiên Tri, Tiên Giác sẽ được suy diễn nếu một khi đã được đa số dân tộc Việt Nam công nhận và chấp nhận cũng như đã hội lý ở trong tập 01 này, vấn đề này đòi hỏi về thời gian kế tiếp vậy.

Viết xong ngày mồng 09 Kỷ Mùi
giờ Dậu tháng 10 năm Ất Tỵ (1965)
XUÂN PHONG và HỒNG TỬ UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *