Lời Nói Đầu Thiên Nhiên Xã Hội Học

LỜI NÓI ĐẦU

thiên nhiên xã hội học

   Khi sinh ra đời, chúng ta được học từ trong gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội. Chúng ta học mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Các bạn đã học tiểu học, trung học, đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, chắc các bạn cũng không dám tự hào về cái sở học của mình. Vì càng học chúng ta càng cảm thấy chưa đủ hoặc còn nhiều dốt nát.

Có lẽ các bạn cũng như chúng tôi hằng khao khát một cái học Căn Gốc của mọi căn gốc, một cái học về Chân Lý Tuyệt đối, một sở học Vạn Vật Quy Nhất lý, một khoa học Tổng Tập, Học Một cái đúng cho mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mọi dân trí, tộc tính, địa phương. Với cái hiểu biết sâu rộng đó, chúng ta hy vọng sẽ trở nên đắc dụng trong xã hội loài người hay ít nhất cũng đắc dụng cho gia đình hoặc cho chính bản thân chúng ta và điều Tối quan trọng là: Thừa sức vẫy vùng trong biển học càn khôn mênh mông vô cùng tận…

Đó chính là khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch lý, hay khoa học Vạn vật quy Nhất Lý mà các bạn đã từng nghiên cứu nông sâu sao đó. Nay các bạn đem kiến thức nông sâu về Lý Học đó để áp dụng vào lãnh vực Thiên Nhiên xã hội.

Nếu các bạn có cùng tư tưởng như thế thì chúng ta đi sâu vào Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC ắt không có gì hối tiếc. Chúng ta phải công tâm nhận rằng, ngoại bang dù có kiến thức học vấn đó, cũng chưa chắc gì họ được truyền thụ rốt ráo đến phần uyên áo của nó. Điều này là lẽ dĩ nhiên thôi. Còn nay, chúng ta có được Sở học này thì họ cũng khó có thể thông hiểu cặn kẻ được. Không phải chúng ta dấu diếm họ, để họ không đạt Dịch lý, nhưng để hiểu rõ và không hiểu sai lạc Ý Dịch, ắt phải hiểu biết Vũ trụ Ngữ mới thông dịch được khá đúng cho tới đúng đại Ý tiếng nói của Thượng cầm hạ thú. Ý của Trời-Đời-Người mà hiện nay thì chỉ DUY NHẤT VIỆT NGỮ là Đại diện chính thức cho Vũ trụ Ngữ mà thôi. Điều này rất là dĩ nhiên, âu đó cũng là số trời xót thương dân tộc Việt Nam, một dân tộc kiêu hùng mà không ngạo mạn, có phong thái uy nghi mà nhã nhặn và dũng mãnh trong tư thế Tự vệ, đã ký thác cho Dân tộc Việt Nam nhận lãnh trọng trách mở ngõ dẫn đường, ngõ hầu đem lại an hòa duyệt lạc cùng khắp cả muôn loài.

Sự cố gắng trình bày cho các bạn tinh tường về Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC, làm sáng tỏ vấn đề này cũng chỉ là sự tiếp nối chí hướng của các bậc tiên hiền, tiên thánh thuở trước và cũng để gọi là đền đáp công lao của tiền nhân trong muôn một vậy.     

                                                                                                                                      Cẩn chí,

 Dịch Lý Sĩ  XUÂN PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *