LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

(08 THUẦN KHÔN)

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6429.html

ĐẠI TRÁNG
TỰ CƯỜNG

____________________

I – LÝ GIẢI:

00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ còn hai hào âm trên cùng.

Khí dương tự vươn lên cao mãi. Vậy Đại Tráng có cái lý: Vươn cao, vươn lên cao, vươn vượt, chí khí dâng cao, vượt lên, ngoi lên, chòi lên, ngóc lên, lú lên, trèo lên, hướng lên, hướng thượng, cao cả, trên cao, cao sang,…

Phượng tập đăng sơn chi tượng.
Chim phượng đậu trên núi cao.

01 – Nội tượng Kiền, chứng tỏ nội lực đã cương kiện, còn lấn thêm 01 hào dương ở trên, tỏ rõ chí khí của dương ngày càng vươn lên. Dương khí đủ sức dấy động ở bên trên.

Hình ảnh: của hạt nẩy mầm nhô cao lên. Hình ảnh 01 người ngoi lên vị trí khá cao trong xã hội (ví như đã cấp tá trong quân ngũ).

Chính lý: hễ dương càng lên cao, lúc ấy tại chỗ ấy âm tụt hạ xuống. Đó là lẽ dĩ nhiên.

02 – Càng mạnh (Kiền) càng năng động (Chấn). Đạo Tự lực, tự cường, tự hùng tráng, hùng dũng, mạnh lên mãi, tự lực cánh sinh.

03 – Bên trong động cương quyết (Kiền). Khắp nơi bên ngoài dấy động theo (Chấn), tạo thành phong trào dũng mãnh, hùng tráng, bi tráng.

04 – Đất nền cứng bên dưới (Kiền hạ) dư sức xây dựng (Chấn thượng) lên trên. Xây dựng, dựng nên, lập nên, nên thân.

 

05 – ĐẠI TRÁNG                   so với                     ĐỘN
                                        (Quay trục)                                                                   

       hướng thượng                     –           hướng hạ, dẫn hạ.

           hướng lên                        –                 tụt xuống.

             cao giá                           –                  giảm giá.

              cao cả                           –                  thấp hèn.

            cao sang                         –                   hạ đẳng.

           cao trọng                         –                tầm thường.

              tự cao                           –                     tự hạ.

           cao minh                         –                   đần độn.

             núi non                          –                thung lũng.

             chí khí                           –                 bạc nhược.

            lập thân                          –                 vong thân.

              tự lực                            –                   ăn bám.

            ngửa lên                         –                 úp xuống.

            trườn tới                         –                   thụt lui.

                 lên                              –                    xuống.

              leo lên                           –                tuột xuống.

                nổi                              –                     chìm.

           chân tình                         –                    ẩn tình.

          hùng tráng                       –                   đốn mạt.

          hùng dũng                       –                    thỏ đế.

06 ĐẠI TRÁNG                           so với                VÔ VỌNG
                                                 (Hoán vị)    

                       xây lên                          –                 đập xuống.

                    chính nghĩa                       –                  hung tàn.

                    khởi nghĩa                       –                  xâm lăng.

                    hùng dũng                       –                   bạo tàn.

                   đàng hoàng                       –               ngang ngược.

                        chí khí                           –               ngang ngạnh.

                           xây                             –                      phá.

                      xây dựng                         –                  phá hoại.

                      chủ động                         –                   bị động.

                         động                            –               không động.

                      chí hướng                        –                    vô hồn.

                     hùng tráng                       –                   thô bạo.

                     nằm ngửa                        –                   nằm sấp.

                      bung lên                         –                  ấn xuống.

                     hy vọng                          –                tuyệt vọng.

                   cao thượng                       –                    du côn.

                     lãnh tụ                           –            thiên lôi, tay sai.

07 ĐẠI TRÁNG                   so với                 QUAN
                                         (Đối hào)                                                        

          củng cố                          –                   hờ hững.

          kiên cố                          –                    tạm bợ.

        chiều cao                         –               chiều ngang.

       chóp đỉnh                        –                   mặt tiền.

          bề trên                           –                    bạn bè.

         ông chủ                          –                 ông khách.

        xây dựng                         –                 qua đường.

         chú tâm                          –                   lướt qua.

         lập thân                          –                 lang thang.

       vững chắc                        –                  bề ngoài.

        có miếng                         –                   có tiếng.

           tự lực                            –                   dựa hơi.

         thực tâm                         –                 khách sáo.

        thực lòng                         –                   xã giao.

           đồ sộ                            –                     bệ rạc.

          chủ lực                          –                  ngoại lực.

           tự tạo                            –                 ngoại viên.

II – BIẾN THÔNG DANH Ý: ĐẠI TRÁNG.

 • Phạm vi vươn lên: Vươn lên, vượt lên, ngoi lên, chòi lên, ngẩng lên, đi lên, leo lên, lết lên, bò lên, tiến lên, lên trên, cao lên, lêu nghêu, nhắc lên, nâng lên, nâng bi, dội lên, đội lên, tôn lên, lên gối, nằm lên, chồng lên, nhích lên…..
 • Cao cả, cao sang, cao ráo, cao vọi, bung lên cao, cao bay xa chạy, thanh cao, cao vút, cao trọng, cao kỳ, cao ngạo, trên cao, nền cao, cao học, cao minh, cao kiến, cao đạo, người cao, cao lớn, tự cao, ngôi cao, cao số, quá cao, vói cao, trèo cao, đèo bồng, làm cao, bề trên….
 • Phạm vi hùng tráng: Hùng tráng, bi tráng, tráng lệ, hoành tráng, hùng dũng….
 • Phạm vi tự lực: Tự lập, tự lực, thực lực, nền tảng độc lập, chí khí, ngạo mạn, kiêu hãnh, tự kiêu, kiêu căng hơn người, thượng lưu, động mạnh lên, mạnh hơn nữa, xây dựng, xây cất, tạo dựng….

III – ĐẠO LÝ CỦA ĐẠI TRÁNG: (VŨ TRỤ ĐẠO).

 • Nếu không có đạo Đại Tráng ắt sẽ không có đạo Tự Lập Tự Cường, điều này vô lý. Vì lẽ Trời Đất Tự Lập, Tự Tạo, Tự Dựng, Tự Có. Không có tự lập, sau khi thai nhi ra đời nó không tự lập cuộc sống, phải nhờ cha mẹ sống thay thế? Thật ra, ngay trong thai nhi, nó không tự lập được để thành thai nhi?? Nếu không có đạo lý Đại Tráng, độc lập tự cường, chẳng lẽ trần gian chỉ có nô lệ, không có độc lập tự do???
 • Nếu không có đạo Đại Tráng, tôi cứ lùn tịt mãi không cao lên!?!
 • Cuộc đời chẳng còn mục đích cao cả nào chăng? Vô lý, tức phải có đạo Đại Tráng.
 • Tạo Hóa đã tự dựng nên Tạo Hóa từ đạo Đại Tráng. Muôn vô hữu vật ôm ấp cái đức tánh tiên thiên Đại Tráng ấy mà hóa ra thể hiện được cái Lý Đức Tánh Đại Tráng khắp cùng ở cõi trời hậu thiên.
  Rõ ràng nhờ có đạo Đại Tráng tự lập mà muôn vật tự lập nên tự thân, rồi ngoi lên cuộc sống, rồi đòi vươn vượt lên mọi ước vọng. Và muôn vật sẽ thể hiện chí khí Đại Tráng bằng sức sống vươn lên hùng tráng cả mình.
  Rồi từ đó, chúng ta nhìn thấy bọn du côn, du thực còn biết ngẩng đầu lên cao, huống hồ sĩ phu trách nhiệm cao!
 • Tóm lại, Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Đại Tráng sẽ mãi mãi có đó, còn đó để ngự trị và chi phối muôn loài. Và đạo lý Đại Tráng sẽ tỏ rõ, rõ nét trong giờ phút giây Đại Tráng động. Thật xứng danh Vũ trụ đạo Đại Tráng, không còn hoài nghi gì nữa.
 • Học giả sẽ dùng đạo Đại Tráng để biết rõ, biết đúng về nhân cách, vật cách dù chúng đang u uẩn, bàng bạc trong giờ Đại Tráng, trong chốn Đại Tráng đó vậy. Đó là Đạo Lập Thân độc lập Tự Cường, là căn gốc của Tràng Sinh.

IV – Ý TƯỢNG VẬN HÀNH:

 • Ta được độc lập tự do, ta được đề bạt.
 • Ta bị nâng lên (thánh thần bị quạ, kên kên nâng lên để chúng kiếm ăn).
 • Người được đề bạt lên.
 • Người bị nâng lên.

V – SỰ LÝ TIÊU BIỂU:

Xây cất nhà

Đại Tráng                Quải                Xây nhà  –  liên kế (liên lập).
Đại Tráng                Qui Muội           Xây nhà  –  tạm bợ.
Đại Tráng                Hằng               Xây nhà  –  kiên cố.

Chí khí

Đại Tráng                Quải                 Chí khí  –  kiên quyết.
Đại Tráng                Qui Muội           Chí khí  –  hoang mang.
Đại Tráng                Hằng               Chí khí  –  bền vững.

Tháp cao  –  ở cuối

Đại Tráng      –                 Quải              –              Hằng.
Tháp cao       –                ở cuối            –            phố cổ.

Đại Tráng      –                 Quải              –          Qui Muội.
Tháp cao       –                ở cuối            –          phố nghèo.

Đại Tráng      –                 Quải              –               Quải.
Tháp cao       –                ở cuối            –           đường lộ.

Mé    –    nhánh cây

Đại Tráng      –                 Quải              –               Hằng.
Mé            –             nhánh cây         –                   to.

Đại Tráng      –                 Quải              –            Qui Muội.
Mé            –             nhánh cây         –             khô mục.

Đại Tráng      –                 Quải              –                Quải.
Mé            –             nhánh cây         –             đầu mút.

VI – ỨNG DỤNG Ý DỊCH: ĐẠI TRÁNG.

 • Nền tảng phải thật vững chắc (Kiền) mới xây dựng, tạo dựng (Chấn) trên đó.
 • Đủ lực, đủ tài năng (Kiền) mới đủ tiêu chuẩn khởi động lên cao (Chấn).
 • Ban tham mưu đủ năng lực (Kiền) công ty mới nghĩ tới bung ra bành trướng (Chấn).

VII – VÀI BÀI THỰC TẬP TIÊN ĐOÁN:

01. Giờ  Đại Tráng  –  Hằng   –   Câu Trần.

Anh Duy hỏi:
Sáng mai em rảnh, anh xem dùm giờ nào tốt để bốc mộ mẹ em dời vào nghĩa trang dòng Thánh Mẫu (Hố Nai)?
Đáp: Giờ Đại Tráng là bốc mộ lên, biến ra Hằng là mộ bà mẹ.
Đại Tráng  –  Hằng.
Giờ tốt để:   Bốc mộ     –    Mẹ.

02. Giờ  Đại Tráng  –  Hằng   –   Câu Trần.

Tủ sách có 03 ngăn, ngăn dưới cùng, ngăn giữa, ngăn trên cao. Tôi tìm quyển sách học làm người: Cái Dũng của Thánh nhân do giáo sư Hoàng Xuân Việt tặng tôi, lúc này anh là Chủ tịch Nhân Xã Đảng.
Hỏi: Quyển sách để ở cái ngăn nào?
Đáp: Quyển sách “Cái Dũng của Thánh nhân” (Đại Tráng) được cất ở trên ngăn kệ cao nhất (Đại Tráng) nó nằm ì trên đó (Hằng – Câu Trần) chớ đâu.

03. Giờ  Đại Tráng  –  Qui Muội   –   Thanh Long.

Nói về các loại cây rau: mụt măng, rau cải, rau om, rau dấp cá, sà lách xoong, rau dền, mồng tơi.
Sáng vợ dặn mua rau nấu canh giò heo, giờ quên rồi. Mở Dịch xem sao?
Chồng (Đại Tráng) quên (Qui Muội) lời dặn của vợ (Qui Muội: vợ).

Dặn mua:  Loại cao to (Đại Tráng)  –  Bào nát (Qui Muội).
Thì ra mua măng bào sẵn. À, nhớ rồi, cám ơn Dịch.

04. Giờ  Đại Tráng  –  Qui Muội   –   Thanh Long.

Anh Tâm nói: Nhà nầy tôi xây cho con tôi, nó sắp lấy vợ; chớ không phải xây để bán như anh nói đâu.
Anh Bảo hỏi tôi: Nó xây nhà cho đứa nào?
(Tình Lý: Tâm có 02 đứa con trai, đứa lớn đang học cao học, đứa nhỏ đang dạy học và sắp lấy vợ).
Đáp: Tâm xây nhà (Đại Tráng) cho người con sắp lấy vợ (Qui Muội –  Thanh Long).

05. Giờ  Đại Tráng  –  Quải.

Giáo sư Thương nói: Anh nói sao chứ tôi thấy Dịch trật lất.
Tội nghiệp! Tôi sờ trán anh Thương xem có nóng đầu, điên chưa!?! Vì tình yêu của anh lúc này tới giai đoạn căng lắm:
Muốn xây dựng gia đình (Đại Tráng)  —–>  đến lúc quyết liệt, căng lắm (Quải).
Tôi hỏi: Dịch trật chỗ nào? Chỉ có người trật vì chưa rõ Ý Dịch mà thôi.
Thương kể: Hồi nãy giờ Đại Tráng – Quải, tôi thấy ngón tay cô thư ký gõ xuống bàn phím đánh máy chữ. Trong khi Đại Tráng là đi lên.
Tôi nói với Thương: Anh nghe kỹ Đại Tráng nói nè: “Cô thư ký ơi!  Muốn gõ xuống phím thì trước đó cô phải nâng tay cô lên cái đã (Đại Tráng) trước khi gõ xuống”.
Anh chỉ lo thấy ngón tay ngọc ngà của cô thư ký gõ xuống mà không thấy cánh tay quơ lên, do anh quan sát tình lý kém, chứ Dịch nào sai?! Chưa hết, nghe Dịch nói đây:
Đại Tráng     –       Quải.
Ngón tay cô thư ký gõ lên trên  —->  Nút phím.
Lên trên      –       Nút phím.
Thương nói: À! Dịch hay quá!
Anh sai điều thứ hai, vì chưa rõ Ý Dịch.

06. Giờ  Đại Tráng  –  Quải   –  Huyền Vũ.

Cháu Tài cầm sợi dây của chiếc bong bóng bay ở tay trái, tay mặt cầm bịch đậu phộng.
Hỏi: Nó làm vuột đồ ở tay nào ?
Đáp: Nó cầm lỡ sút sợi dây ở tay trái làm cho bóng bay cao (Đại Tráng), lên cao (Đại Tráng) bóng nổ bụp (Quải) xì hơi (Huyền Vũ).

Dịch Lý Sĩ                                                               Biên Soạn

XUÂN PHONG                                                      CAO THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *