Phương-Pháp Học-Tập

Kinh dịch của người quân tử

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP

(CỐ QUÊN, TẠM QUÊN CHUNG QUANH MÌNH)

————o0o————

00- Lúc nào mà Chung Quanh Mình, có Hoàn-Cảnh THẬT YÊN-LẶNG, tỷ như trước khi đi ngủ, thì phải có TỰ HỎI một điều gì đó thôi. Rồi chính mình phải TỰ hết sức cố-gắng GIẢI-ĐÁP, sự Giải-Đáp đó, phải Được và Bị LẶP ĐI, LẶP LẠI trong TRÍ để NHỚ, để THUỘC, để ĐỪNG QUÊN, để TẠM THỎA MÃN, TẠM VUI, TẠM BẰNG LÒNG và để rồi sẽ trình-bày lại với Người Hướng-Dẫn trong kỳ học sắp tới… Hoặc để Nẩy sinh ra những Thắc-Mắc Mới nữa, tức là anh chị sẽ có dịp để Hỏi thêm điều gì nữa đó.

TRÍ của anh chị, Trí Nhớ của anh chị và Ý của anh chị phải SINH-HOẠT LIÊN-LỈ, Không Mệt-mỏi như vậy… cho tới Lúc mà TỰ THÂN anh chị quá mệt-mỏi… anh chị Tự đi vào giấc ngủ mà anh chị cũng không hay biết là anh chị đã ngủ…

(GHI NHỚ RIÊNG cho Hướng-Dẫn Viên: Hướng-Dẫn viên phải Thắc-Mắc khơi mào dùm cho học-viên, một cách khéo léo, sao cho học-viên tự thấy điều mình đã suy-nghĩ là chính-chắn, nhưng mà chưa được Chỉnh, chưa được Chính Lý, chưa được Hữu-Lý cho lắm, chí-lý cho lắm!).

  • Và Hướng-Dẫn Viên phải nhớ rằng: PHÉP TẨY-NÃO vô cùng tế-nhị và rất khó-khăn… Tốt nhất là Hướng-Dẫn Viên không nên cưỡng-bức học-viên đả phá rốt-ráo những thành kiến của họ, đừng bắt họ CHỐNG ĐỐI Thành Kiến của họ một cách triệt-để, mà chính mình sẽ phải đả phá Từ Từ, hết sức tế-nhị, hết sức kiên-trì dùm cho họ, liệu chừng nào họ hết chịu nổi sự đả-phá (tẩy-não) thì đó là Đúng Lúc Hướng-Dẫn Viên phải biết Tự Dừng Lại… chờ thời-gian. Cũng không được NHỒI NHÉT quá nhiều Ý hết sức mới lạ vào Trí-não học-viên… e sợ gặp nạn Tẩu Hỏa Nhập Ma.
  • Vậy, trong mọi trường-hợp giảng-huấn, bắt buộc Hướng-Dẫn Viên phải theo phép Tiệm-Tiến… nhét Từ-Từ, nhét Thong-Thả, ngày một ít… mặc cho những học-viên Nóng Tánh, đòi chạy nước rút.

01-  Đã gọi là HỌC-TẬP thì phải Học và phải Thực-Tập… Phải hết sức chuyên cần về Học-Tập, Tập Học,… Học-Hành và Hành để Học.

  • Do vậy, Nguyên-tắc VĂN ÔN VÕ LUYỆN… là nguyên-tắc cơ-bản dành cho người Hiếu Học.

a – Anh chị phải Năng Tự Học, Tu Học… nghĩa là khởi điểm từ điểm Hữu Sư tiến đến Vô Sư…

ă – Anh chị phải hết sức cẩn-trọng việc Học: Học ăn, Học nói, học gói, học mở…  và chuyên Học, kiên-quyết học cho đến hơi thở cuối cùng vẫn mơ còn đang học…

â – Anh chị phải Học tuần-tự Dễ trước, khó sau, Nông trước, sâu sau, đơn-giản trước, phức-tạp sau…

  • Đọc toàn thể, rồi đọc từng chương, từng phần, từng đoạn, từng câu và dừng lại từng chữ… Chỉ cần Học cho THẤU-TRIỆT MỘT CĂN GỐC để biết muôn trùng ngọn ngành…

Trích Tài Liệu Lưu Trữ của Việt Nam Dịch Lý Hội,

Cao Thanh biên soạn.

Dịch Lý Sĩ Xuân Phong chỉnh chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *