Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam thuộc một trong nhiều tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý Hội, nhưng nó là nòng cốt của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức.

Vì muốn kịp thời đáp-ứng nhu cầu Nhân-Loại Thời đại, nên các tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý-Hội với Bộ mặt có vẻ gấp rút, tuy gấp, nhưng cũng phải mất ba năm theo sự đã an bài.

Sở dĩ Kỷ Nguyên phải khai mở, Văn Minh Dịch Lý Việt Nam phải góp mặt với thời đại, là vì sau Đệ Nhị Thế Chiến, nối tiếp theo đó, Trí Tri Ý Nhân Loại vần vũ, quầng tụ ở nền Văn Minh giết người thật nhanh, thật nhiều.

Người ta trở lại tôn sùng giết nhanh, giết nhiều, bằng cách đề cao Nguyên Tử, Khinh Khí, ánh sáng Tử Thần mà không hề ngượng miệng.

Đa số vì vô tình mê say với mọi cái lạ tai, lạ mắt, vì tính hiếu kỳ, kịp đến khi nó trở thành trào lưu Tiến Hóa trong Nhân loại, một Thời-Trục nguy hiểm, một thiên hạ sự bắt đầu đe dọa hạnh phúc Nhân loại. Đến nỗi, chính những con người tự trong lòng đất sản xuất CƠ KHÍ GIẾT NGƯỜI, đã phải hốt hoảng kêu la:

  • Nếu Văn Minh Vật Chất chẳng tìm thấy nền Văn Minh Tinh Thần tương xứng làm sự QUÂN BÌNH. Ôi! Đường trường của Khoa Học Cơ Khí sẽ gặp sự PHẢN CHỦ, tức Cơ-Khí sẽ trở thành Chủ nhân Ông biến con người trở thành giống nô lệ, tôn thờ cơ khí và phục vụ cơ khí giết người.
  • Để tránh sự phản bội với chủ, vì chủ cũng muốn nhờ nó mà được danh dự, con nhà Khoa Học, dĩ nhiên, phải tìm cho nó một HƯỚNG ĐI bằng cách trút xối xả vào các dân tộc thiểu số.
  • Dù sao, họ cũng tự hổ thẹn với hành động phản Con Người, cũng gọi là truông kiếp hứng chịu của các dân tộc thiểu số.
  • Số người bình-tĩnh, nhất là số người trong các Đạo giáo, xét thấy sự xoay vần của Trời-Đất, nhận thấy hậu quả sâu xa tai hại đó đó, sẽ không thể nào mãi mãi riêng cho cho các dân tộc thiểu số được, nó sẽ chằng chịt níu kéo cả đa-số Nhân loại.

Thế rồi, các Giáo lý, giáo điều được canh tân phát động, các vị Giáo lãnh đã làm tất cả mọi công việc với Khả năng có thể được của mình.

Riêng trên lãnh thổ Việt Nam, chưa bao giờ người Việt Nam thấy các Đạo Giáo mới mọc lên nhiều như lúc này. Ắt vì Tình Nhân Loại nên các Đạo Giáo đã ra sức đóng góp cho cán cân Đạo Lý và Khoa Học khỏi chênh lệch chăng?

Nhờ các Tinh Thần đó, khiến chúng tôi, rốt cuộc không thể qui trách nhiệm cho ai, ai cũng mang cả Thiện chí làm việc, thế là, một nhóm Dịch Học Sĩ Việt Nam được triệu tập, tuy xét thấy Tài sơ Đức mỏng, nhưng tự nghĩ, dù sao, cũng phải cố gắng riêng sức mọn của mình trước đã, thế là Việt Nam Dịch Lý Hội được chào đời.

Trải qua ba năm, đến bây giờ, chúng tôi đã hoàn tất các tài liệu Sơ, Trung, Thượng và Thái Thượng Đẳng làm nền tảng cho triết thuyết: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri Ý-Thức.

Hoàn thành chúng trong môi trường những tiếng nấc nghẹn ngào, những oan hồn, xương máu… đang vây phủ…

Giai đoạn này, hầu hết Trí Thức Việt Nam và chúng tôi đã phải trở thành như đui mù, câm điếc, điên khùng, khờ dại…v…v… cố gắng tận tụy mang Tài sơ Đức mỏng của mình, để kết tinh từng giọt máu, thu nhặt chí khí tràn đầy của dân tộc tạo thành nền Văn Minh Dịch Lý Việt Nam, trong lãnh vực Dịch Lý.

Trong các tài liệu của Việt Nam Dịch Lý Hội, đã giải thích khá đầy đủ mọi khả năng Biến Hóa linh động, huyền nhiệm trong chính Lý Trí, giải thích lý do tại sao có Lý Trí?… và muôn loài vạn vật tại sao đang có Trí Tri Ý thức, đang dùng xài trong mọi ngày giờ động tĩnh. Vấn đề Tiên-Hậu Thiên Trí Tri Ý đi trong qui luật nào?…v…v

Bạn nào có óc tò mò, muốn tìm hiểu ai cầm cân bỉnh cán trong Vũ Trụ? Muốn truy tầm ánh sáng muôn thuở,  muốn rõ mọi cái tại sao, nếu bạn có Tinh Thần Lý học, thì các quyển sách của Việt Nam Dịch Lý Hội sẽ rất trung thành, không có chuyện thất vọng hay phản bội.

Tất nhiên, chúng tôi phải gặp vấn đề Văn, Ngôn, bất tận Ý; Ý bất tận cùng kỳ Lý.

Còn phần các bạn lại phải sẵn sàng chịu gia công Thắc mắc, Quyết tâm. Tôi tin rằng, sau hai năm dồi mài, bạn sẽ có một bảo vật vô giá, bạn sẽ bắt gặp được Luật Tạo Lập Vũ Trụ cao sâu huyền nhiệm…

Kỷ Nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri Ý-thức, như các bạn đã rõ, chúng tôi vì tự tin tràn đầy ở dân tộc Việt Nam, nên chúng tôi cương quyết khai mở Triết thuyết Trí Tri, đóng góp vào cán cân Văn Minh Tinh Thần và Văn Minh Cơ Khí được Quân Bình trong Nhân Loại.

Công bố các tài liệu của Kỷ Nguyên đã hoàn tất để trình bày một sự hiển nhiên, cũng để cho biết:

Tất cả các vấn đề Tinh Thần dân tộc Việt Nam không còn ngờ vực.. bởi trước kia, chính cá nhân tôi đây cũng đã từng hoài nghi dân tộc Việt Nam, thứ giống dân ấy mà biết gì.

Giá trị của nền Văn Minh Dịch Lý Việt Nam, thiết lập một hệ thống suy luận Vô Tư, khúc chiết về Luật Tạo Lập Vũ Trụ. Trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do dân tộc Việt phát minh trong phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ, đương nhiên Việt Ngữ trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

Người đời có thể nhơn có Vũ Trụ Ngữ mà hiểu được Đại Ý phát âm ngầm của muôn loài vạn vật, vệ tinh, cung trăng, mặt trời, …v…v..

Tài liệu Vũ Trụ Ngữ, Văn Minh Dịch Lý Việt Nam sẽ giúp mỗi bạn có được rất nhiều điệp viên vô tư xa lạ (Điệp Viên Trời thượng thặng); chúng sẽ là bạn trung kiên trung thành suốt dọc đời bạn bất cứ lúc nào và ở đâu.

Cuối cùng, riêng cá nhân bạn, ngày ngày trau dồi, lẽ nào không có một triết lý sống và lẽ sống phải sống.

Mới hay rằng: Hoàn thành nền tảng Kỷ Nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, không phải do Tài Đức của riêng ai cả, mà chính vì tại có Ý Trời ở trong Ý nhiều người Việt Nam nên mới kết tinh lại được, sức một người có là bao!

Nay, hoàn toàn tin tưởng vào chí khí dân tộc Việt sẽ cố gắng về Kỷ Nguyên đó, nối tiếp làm sáng tỏ cái Chí khí Nhân Loại, sáng tỏ Văn Minh Dịch Lý Việt Nam và Vũ Trụ Ngữ trên đà Tiến Hóa vậy.

của   XUÂN PHONG
và     CAO THANH
viết xong giờ: Đoài – Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *