VDLH 02. NHẬN THỨC VỀ: TRÍ TRI CƠ CẤU – VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH

00– Đứng trong phạm vi con người mà nói về Âm Dương Tình Ý người:

a- Âm Dương Tình Ý người là gì? Là thế nào? Là sao?
Đã nói rõ ràng trong bài trước, chỉ nhắc lại đại lược: là Âm Dương Trí Tri, Ý chung đụng hữu tình (Âm Dương là tình phối tụ, phối tan, bất kể gần xa).

b- Con người xét lại tự thân để: (xét đại lược)
Chấp nhận con người vốn sẵn có cái tình, cái ý, có tình ý sao đó đối với chính con người và đối với muôn loài vạn vật ngoại thân một con người.
Con người đem tình ý sẵn có ấy mà ngao du, giao du, giao dịch khắp cõi trời Âm Dương Tiên Hậu bất kể lạ, quen.

01– Vậy, con người được và bị Cấu Tạo Hóa Thành cái đã, rồi có sống động hóa thành một chuỗi Tình Ý mới mãi không thôi (Cực liên lỉ là ý mới mãi), liên lỉ, liên miên bất tận (Biến Hóa Luật). Nếu Đạo Cực không phải là liên lỉ nối được từ ý nghĩa này nối tiếp, nối kết với ý nghĩa nọ thì con người khỏi nghe, khỏi hiểu một ý nghĩa này với một ý nghĩa khác, tức là khỏi có bất kể một sự nói chuyện hoặc một câu chuyện gì cả giữa người với người. Đã hóa thành ra một sự nói chuyện rồi Cực liên lỉ nối tiếp để hóa thành ra nhiều sự nói chuyện tức là thành ra một câu chuyện, hóa thành một câu chuyện lại liên lỉ để hóa thành ra nhiều câu chuyện, nhiều câu chuyện sánh bằng như một cốt chuyện … nhiều cốt chuyện.… có nghĩa là hóa thành ra Âm Dương trời biển tình ý bao la vô tận mà tự trong đó có:

Tình Ý mới vùi dập hoặc bồi đắp Tình Ý cũ (chỉ là 02 Âm Dương Tình Ý).

Tình Ý ẩn hiện trong Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng thì mờ tỏ ý sao đó, ngộ nhận ít nhiều sao đó, thông thường thì quá xá ngộ nhận. Hơn nữa, Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng lại khác nhau, thành thử ra hiểu cho thật đúng ý nhau thì không thể được vậy (Đồng Nhi Dị)

Có chân giả Tình Ý, ẩn ý, nghĩa đen, nghĩa trắng, nói bóng, nói gió,.…

Triệu ngành học, mỗi ngành hằng tỉ tỉ Âm Dương Tình Ý hỗn loạn lung tung (tự cho tỉ dụ).

02– Trong xã hội loài người rối nùi Tình Ý, loạn lạc Tình Ý, rối bời Tình Ý. Con người trong xã hội loài người chấp tình, chấp ý, chấp tình ý, điên say, điên cuồng, điên đầu trong Âm Dương Tình Ý và tất cả đều chết ngộp trong Âm Dương trời biển tình ý, kể từ khi loài người rườm rà chữ nghĩa, ý nghĩa đến nay. Cũng chỉ vì loài người chưa tiến đến Vận hội khám phá được Âm Dương Tình Ý, là hai ý giống mà hơi khác, và cũng bởi vì chưa có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý, chưa có người xếp đặt thành một hệ thống học: gồm cả Đạo Lý Khoa Học và Khoa Học Đạo Lý về Nhất Lý; Nếu có, thì đó có phải là chuyện đội đá vá trời không? Thưa, đã xếp đặt thành một hệ thống xong rồi.

03– Nhân loại mờ mịt, mù mịt và đắm chìm trong Âm Dương trời biển tình ý là chuyện có thật và thật sự có đang xảy ra cho nhân loại giữa xã hội loài người hiện nay, gần giống như thời loài người kiêu ngạo, tính xây tháp đến tận Trời để khỏi ngán lụt lội đó vậy. Thời ấy, loài người nói chuyện rất khó thông cảm với nhau (thời mạt pháp).

04– Chuyện gì xảy ra khi chưa có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý?
Đáp: loài người thời nay vừa ngu vừa dốt, vừa chấp, vừa tà, vừa thiển cận mà lại đèo thêm tính khí kiêu ngạo, gian xảo cũng y như thời xưa, thời xây tháp Babylon đó vậy (thời nay, xây tháp lên Nguyệt Cầu).

Loạn ngôn, vọng ngữ xảy ra khắp trời Á – Âu! Thật là đáng sợ!

Con người nói, viết, vẽ những nét vẽ ngoằn ngoèo mà không hiểu rõ là mình đang chui đầu vào một qui ước hồi nào, chui vào trong 01 phạm vi Âm Dương Tình Ý gì, nào, cạn hẹp, nông sâu ra sao, dẫy đầy sai lầm, sai lạc, ù ù cạc cạc mà không hay biết! Chúng ta nhận xét rất đúng rằng: loài người gần như hoàn toàn dốt nát về Lý Học Vạn Vật qui Nhất Lý, Âm Dương Lý. Cho nên, có hiện tượng rất ư là ngộ nghĩnh, kỳ quái mà có xảy ra thật sự trên hiện thân xã hội loài người. Rằng: con người nói, con người viết, vẽ những nét ngoằn ngoèo, con người múa may tay chân, ra điệu bộ,.… để diễn tả Tình Ý gì đó mà không biết rõ ý mình như vậy là làm gì? để làm chi? Thế là con người tha hồ ăn nói vung vít vì đã có Trời sắm sẵn cho miệng lưỡi rồi, sắm sẵn Trí Tri Cơ Cấu cho rồi đo, tha hồ dùng xài, có sẵn da, thịt, tay, chân, xương, gân, tóc, trí óc, để làm việc vung vít, bày ra trăm ngàn, triệu, tỉ tỉ danh từ mà con người cũng không tự biết đó chỉ là danh từ, không biết danh từ vẫn chỉ là ở phạm vi Âm Dương Tình Ý người mà thôi. Con người chỉ còn được và bị múa may quay cuồng trong trò chơi điên cuồng vui nhất là bày đặt ra đủ thứ danh như: Niết Bàn, Thiên Đàng, Địa Ngục, Trần Gian, Tiên Cảnh, Thiên Địa, Quỷ Thần, Thánh Trí, Quỷ Sứ, Thiên Thần,.… chỉ là Tình Ý người sao đó đối với vấn đề gì đó mà thôi. Thế là nhân loại đang bị thời bệnh say chữ, điên chữ, bệnh chữ nghĩa, bệnh định danh, bệnh đặt tên, bệnh mọt sách. Xét lại, kể từ thuở loài người chưa bày đặt ra chữ nghĩa thì sự loạn lạc cũng rất là kinh khiếp, cho nên phải bày ra cho có chữ nghĩa. Cứ mỗi Độ Cực của Cực trong một vấn đề nào cũng đều có hiện tượng hỗn loạn cả. Thế là mãi mãi loạn ngôn vọng ngữ? Mãi mãi vẫn còn là bãi chiến miên trường sao?

Đáp: nhân loại chưa có chữ nghĩa thì hỗn loạn đến cực loạn để có 02 chữ nghĩa, 02 hình bóng để giảm loạn, rồi nhiều chữ nghĩa lên, nhiều mãi để loạn chữ nghĩa và đến nay thì sinh linh đồ thán vì loạn quá sá về chữ nghĩa, ý nghĩa (tất cả chỉ là thời) rồi lại trở về 02 chữ để giảm loạn, rồi Cực của 02 chữ lại loạn lên đến Cực loạn tỉ như luật hết sáng đến tối, hễ hết tối lại quay về sáng. Tất cả chỉ là Đạo Cực trổ sinh bên trong 02 đầu Siêu Hiển Hư Như Như Hư Cực: Bộ Mặt mới phủ lên trên Bộ Mặt của nó. Tình Ý chữ nghĩa là cửa ải nhiêu khê để thử thách anh hùng hảo hán nào dám nhào vô khám phá Âm Dương trời biển tình ý cái chơi. Rất tiếc, nhân loại không ai dám, dù rằng đã nhìn thấy tên thủ phạm đồng lõa của hỗn loạn là: Âm Dương trời biển tình ý, điều này cũng không ai dễ gì mà biết được, mà nếu có thiểu số người nào đó biết được đi nữa thì cũng đành đầu hàng, chớ không biết phải làm sao. Bằng cớ là nhân loại chưa hề có: chưa rút ngắn được mọi Tình Ý thành ra Khoa học Âm Dương Tình Ý, tức là chưa hề có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý. Mới hay rằng: Thánh Trí Tiên Hiền xưa nay đều chết queo, kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa (chữ nghĩa) của Âm Dương trời biển tình ý thì họ hỗn loạn, họ hết còn biết được gì nữa trong số đó, bí tịt, mù tịt, bó tay đầu hàng, còn nói chi đến nhào vô và cuối cùng là lôi đầu tên thủ phạm chánh tông hỗn loạn là Chân Lý Lý Học. Điều đó thì chắc chắn xin lỗi, tới chỗ được quá khác chớ chưa hề đến được hơi hơi khác.

05– Âm Dương Tình Ý đi về đâu?
Đáp vắn tắt (chế tác sáng tạo tức là Tượng Hình Hài Thanh để hội ý):

a- Đi về cho chính mình hoặc người khác tức là Âm Dương Tình Ý khởi đi từ đâu thì ý động tĩnh đó để trở về cho Tình Ý đó lập tức cái đã (Phản Phục). Thế rồi mới lại có hóa thành bộ mặt Tình Ý cho mình, cho bá tánh.

b- Tình Ý hiện thành văn ngôn, từ ngữ rồi thì nó đi về tít mù của nó, đi về tri âm sâu kín của nó: văn ngôn, từ ngữ loài người, nó tự ngao du từ đời này sang đời khác trong xã hội loài người.

c- Tình Ý đi trong Đạo Cực, Tình Ý Cực mãi tức là Tình Ý tham dự gì, ghé đâu và rồi cũng như lúc mà Tình Ý mình hoặc kẻ khác tự canh tân, canh cải, đào thải Tình Ý cũ đó: ví dụ bằng cớ cụ thể: chúng ta đang chứng kiến dân tộc Ai Cập đọc và không hiểu chữ xưa trong Kim Tự Tháp. Dân tộc Trung Hoa đọc và không hiểu chữ xưa trong Kinh Dịch (Dịch Lý): chỉ có 02 chữ.

06– Âm Dương Tình Ý đi trên những siêu lộ lớn nhỏ nào? trạm trú ngụ của nó ở đâu?
Xin đáp vắn tắt:

Những siêu lộ lớn nhỏ của Âm Dương Tình Ý là: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, xúc giác (tiến đi ra, đi vào tự nhiên trên tự thân mỗi người).

Để lại (trạm trú ngụ):
Trạm trú ngụ của Âm Dương Tình Ý là: Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng. Nghĩa là nơi trú ngụ của Trí Tri, Ý tức Âm Dương Trí Tri, Ý Hóa Thành vấn đề văn ngôn là Tượng Hình Hài Thanh để hội ý giữa người với người….

Chúng nó chỉ có một danh chung: Trí Tri Cơ Cấu.

07– Trí Tri Cơ Cấu là gì? Là sao? Là thế nào?
Đáp:

a- Trí Tri là:

Trí là Hiểu (khả năng, năng lực, linh thiêng)
Tri là biết (khả năng, năng lực, linh thiêng)

Trí Tri thì liền, lập tức là Ý, Ý tức là Cực của Trí Tri (Cực của lúc đó), lúc đó, tới độ nào đó. Có nghĩa là: khả năng hiểu biết, tức linh thiêng bản thể tối sáng, sáng tối trí của lúc đó khi tham dự vào một vấn đề, thì nó sẽ sáng tối tới độ nào đó, bất kể ở tại cõi miền Âm Dương nào, bất kể vấn đề gì (Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức là linh thiêng Thần lực).

b- Hỏi: Cơ Cấu là sao?

Đáp: CƠ là biến động, biến chuyển, biến đổi
CẤU là cấu kết, liên kết, chuyển tiếp để hóa thành mới mãi không thôi.

c- Vậy Trí Tri Cơ Cấu Âm Dương Âm mà cũng là Dương Âm Dương (Biến Hóa Hóa Thành, Hóa Thành Biến Hóa). Nói tắt: là Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức sẵn có nơi mỗi người.

Tóm lại, Trí Tri Cơ Cấu là Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng (của loài người)
Trí Tri, Ý xuất hình ư nhân, sự, vật, việc
Trí Tri Cơ Cấu vẫn là Trí Tri, Ý biến động trôi qua….

08– Hỏi: Biến động, biến đổi, chuyển tiếp tiến đi về đâu?
Đáp: Biến Hóa Hóa Thành từ Siêu Nhiên tiến đến Hiển Nhiên và từ Hiển Nhiên tiến đến Siêu Nhiên (từ cung ứng lẫn nhau mãi)

09– Hỏi: Trí Tri, Ý Siêu Nhiên sẵn có nơi mỗi người (vấn đề đó đồng ý rồi), nhưng nó tiến đi và tiến về trên những con đường nào?
Đáp: Trí Tri, Ý Lực là Ma Lực mờ tỏ, tối sáng sẵn có khắp châu thân, cho nên hễ bạn hiểu biết về tia tối sáng đến mức độ nào thì bạn sẽ nhận thức, nhìn biết hoặc thấy biết nó đang tiến đi và tiến về trên những con đường của tia tối sáng cũng như tia sáng tối, mờ tỏ, tỏ mờ đó.

10– Hỏi: Tia mờ đỏ, tỏ mờ, tia tối sáng, sáng tối là những con đường quá nhỏ. Khắp toàn thể châu thân con người cho tới ngọn tóc, ngọn lông, đâu đâu cũng đều có ma lực mờ tỏ, tỏ mờ, tối sáng, sáng tối quá nhỏ.

11– Hỏi: những ma lực ấy có tiến đi, tiến về trên những con đường lớn cỡ như bóng tối và ánh sáng không?
Đáp: chắc chắn có những con đường lớn nơi châu thân một con người, bởi vì hễ đã có tia mờ tỏ thì dĩ nhiên cũng có tia tối sáng, sáng tối, tức như con người hễ đã có cảm quan thì dĩ nhiên cũng có giác quan nơi một bản thân con người.

Ma lực mờ tỏ, tối sáng, mát lạnh, ấm nóng, linh thiêng, nhanh chậm, nếu không sẵn có nơi một bản thân con người thì con người làm sao tiếp xúc được, làm sao và tại sao lại được và bị sống chết bởi những ma lực mờ tỏ tối sáng, mát lạnh, ấm nóng, linh thiêng, nhanh chậm sẵn có của Thiên Địa Quỷ Thần đang nuôi dưỡng cũng như đang vây phủ con người và muôn loài vạn vật khác.

12– Vậy, để cho đa số dễ hiểu, dễ hội ý về sự tiến đi và tiến về của Trí Tri, Ý Lực đang ẩn tàng trong cảm quan và giác quan nơi bản thân một con người như sau:

Một số ít cảm giác quan mà chúng ta có thể tạm gọi là con đường lớn đang có Trí Tri, Ý Lực tiến đi và tiến về như là:

a/ Tay, chân hí hoáy vẽ vời, ra dáng vẻ      (tạo, phá)                  HÌNH
b/ Đôi mắt nhìn xem                                 (thu phóng)               QUAN
c/ Miệng lưỡi đọc lên                                 (phóng, bất phóng)    THANH
d/ Hai lỗ tai nghe                                      (thu, bất thu)             THANH

Những cơ quan hiển lộ này vốn phải động tĩnh trong Biến Hóa Luật, tức là vẫn cứ tự nhiên tương động, tương giao, tương cảm với những động tĩnh khác để hóa thành mới mãi cho Trí Tri, Ý Lực nơi bản thân một con người. Trong tự nhiên, loài người đã có tạo ra những qui ước ngôn ngữ hơi khác nhau trong phạm vi ngôn ngữ: tai, mắt, miệng, lưỡi, tay, chân là dụng cụ tự thân sẵn có để tượng hình, để hài thanh, để cho có Hóa Thành Tượng Hình Hài Thanh, để hội ý. Con người sẵn có Đức Tánh biết tức biết động tĩnh để cho có Hóa Thành Tượng Hình Hài Thanh. Nó đích thị là: Trí Tri Cơ Cấu, là Tánh biết, là linh thiêng thần lực xuất hình ư nhân, sự, vật, việc. Âm Dương Tình Ý đã biến hóa xuất hình ư ngoại mà sơ đồ như sau:

Sơ đồ Trí Tri Cơ Cấu bản thân con người

ÂM DƯƠNG TÌNH Ý (người)
Ý TƯỢNG HÌNH   Ý HÀI THANH   TAI NGHE Ý
­
HỘI Ý
Cửa ra vào, tiến lùi (đi ra, trở về, phản phục)
TAY, CHÂN, Ý Xê dịch, tạo phá

Ghi chú: tiến về ý là lùi xa về ý Tượng Hình, ý Hài Thanh và ngược lại

Giải thích sơ đồ

A. Từ trong đi ra: tiến đi

 • Tay, chân Động tĩnh, xê dịch, tạo dựng, phá tán, để cho có hóa thành ngoại vật, ngoại thân, nhỏ to.
 • Đôi mắt Động tĩnh, nhắm mở, hướng nhìn những hiện tượng bên ngoài gần xa.
 • Miệng lưỡi Động tĩnh, phát âm, phóng thanh đi ra ngôn xướng bộc lộ, động vang.
 • Hai lỗ tai Động tĩnh, thu tàng, hấp dẫn, lẳng lặng, lắng nghe, vang dội, chưa đến.

B. Từ ngoài trở về: tiến về

 • Tay, chân Động tĩnh, cầm nắm, giữ lấy, đem về, ôm ấp, sờ mó, ngoại thân sự vật.
 • Đôi mắt Động tĩnh, thu hình, mãn nhãn, tỏ tường, nháy nhận lạ, quen biết.
 • Miệng lưỡi Động tĩnh, thì thầm, tụng niệm, học thuộc, công phu, lập đi lập lại.
 • Hai lỗ tai Động tĩnh, nghe rồi, nghe tiếp, liên miên, bất đoạn, âm vang, liên lỉ.

Thế là ý hội ít nhiều. Trí Tri, Ý thỏa mãn tạm thời hóa thành hiểu biết mới mãi mãi (Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức). Có thể tạm hiểu đó là Âm Dương Âm mà cũng là Dương Âm Dương đi ra và trở về đó vậy (Trí Tri, Ý Lực linh thiêng).

Âm Dương Trí Tri, Ý cũ + hơi hơi khác thành ra Âm Dương Trí Tri, Ý mới.

Tóm lại: những cảm giác quan mà chúng ta đã tạm gọi là con đường lớn sẵn có nơi bản thân một con người, chỉ là những cơ quan nô lệ muôn kiếp cho linh thiêng thần lực, nô lệ cho Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức đó vậy (Biến hóa).

Vũ Trụ Vô Hữu muôn đời và khắp mọi nơi, lúc nào cũng đang ăn làm, đang phải biến hóa, biến động, biến đổi trong Biến Hóa Luật, trong Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức chớ không có gì lạ và cũng không làm gì khác được.

Nói rõ hơn cho dễ hiểu:

Con người có động tĩnh cho ý
Chỉ là để cung ứng cho ý
Ý xuất hình (Tượng Hình) – ý tượng hình
Ý hài thanh (Hài Thanh) – ý phát thanh

Với con người: Tượng Hình Hài Thanh là đứng trong phạm vi Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng Việt Nam. Hiện nay với thế giá của nó là Vụ Trụ Ngữ và nó chính là Trí Tri Cơ Cấu cũng chỉ là để cung phụng cho ý loài người.

Ý để lại: Trí Tri Cơ Cấu. Trí Tri Cơ Cấu để cung phụng cho ý (chuỗi ý mới mãi)

Bất kể là nghe, thấy, hiểu được hay không , có nghĩa là bất kể Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng nào, của loài nào, thứ giống gì cũng đều gọi là Trí Tri Cơ Cấu cả, bởi vì chúng cũng chỉ là Âm Dương Tình Ý mà thôi. Vũ Trụ Ngữ là vậy đó.

Âm Dương trời biển
Tình ý người hỗn loạn
tiến đi và tiến về đâu Ngoại thân
 <———————-> Ngoại vật: Tự, Từ, Ngữ, Ngôn,
Xướng, Siêu nhiên lộ giác quan, cảm quan (Trí Tri Cơ Cấu)

13– Từ thuở xa xăm, không cần biết tự thuở nào, cũng chỉ là Trí Tri, Ý.

Đến nay cũng vẫn là Trí Tri, Ý.
Mãi mãi về sau này vẫn là Trí Tri, Ý.
Trước đó là Âm Dương Tình Ý (người).
Hiện nay là Âm Dương Tình Ý (người).
Mãi mãi về sau này vẫn là Âm Dương Tình Ý (người).

Ta gọi vắn tắt Âm Dương Tình Ý là: NÓ – thì:

Trước đó là NÓ. Hiện nay là NÓ và mãi mãi về sau này vẫn là NÓ (02 ý). Và danh gọi cho mọi Siêu Vô Hữu trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi chính thị là Âm Dương trời biển tình ý (ý người bà ý muôn loài vạn vật).

Đây là 01 khám phá lớn lao vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới năm 1965 là năm nguyên niên khai mở.

Sơ đồ:

Trí Tri (ý Cực)  <———————-> Cơ cấu
(mãi mãi như vậy) Âm Dương Trí Tri Cơ Cấu (biến động trôi qua)

Người đời chỉ tiến đi và tiến về trong khuôn 02 chữ nghĩa, ý nghĩa (Trí Tri Cơ Cấu để lại) 02 Âm Dương chữ nghĩa, ý nghĩa để lại, đó là Trí Tri Cơ Cấu vạch đứt vạch liền (hình dung hóa Trí Tri, Ý hình), mà hiện nay, thì nhân loại đang trên đà tiến về 02 chữ nghĩa, ý nghĩa của những vạch đó, tự trong NÓ chỉ có vạch liền vạch đứt (trong 01 vạch đã là để lại đồng dị vạch), tức là chỉ có 02 chữ mà thôi. Thế là hóa thành 384 vạch chữ nghĩa.

Âm Dương trời biển tình ý chỉ là Trí Tri Cơ Cấu. Ở xã hội loài người thì hiện nay, kỷ nguyên mới dân tộc Việt Nam đã ngắn gọn qui về 12 Trí Tri, Ý căn cơ, căn bản được lý Âm Dương, để lấy làm đầy đủ cho tất cả mọi ngành học vấn về cái lẽ hóa thành, hóa thành Vũ Trụ Vô Hữu: bầu trời hoặc như mặt trời, mặt trăng, quả đất,… những thứ đó cũng chỉ là Hóa Thành Trí Tri Cơ Cấu được gượng ép hiểu như là Tiên Thiên (có so sánh), tức là chúng đã Hóa Thành được và bị để lại trong Vũ Trụ Vô Hữu do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý để lại đó vậy (chủ lực căn gốc hóa thành Lý Dịch).
Trong Vũ Trụ Vô Hữu, Tượng Hình Hài Thanh vốn có tác dụng lập tức cho mình cho người, cho muôn loài và cho mãi mãi, và lại còn có thể ngao du giao dịch sâu rộng với nhiều Âm Dương Tình Ý khác (Âm Dương Tình Ý giao dịch, biến dịch).

Những ý, mọi ý chỉ lo cung phụng cho khả năng hiểu biết và không hiểu biết.

Tóm tắt: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, da, thịt, lông, xương, gân, tóc,…. là những thứ sẵn có mọi nơi tự thân một con người, là Siêu Nhiên lộ, là những con đường lớn để cho Trí Tri, Ý Lực con người tiến đi và tiến về. Nghĩa là tai, mắt,.… là do Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý, Tình Ý tạo ra và rồi nó lại tạo ra những thứ gì đó, tạo thành ngoại thân của nó cho tai, mắt,.… tức cung phụng ngược lại cho Trí Tri, Ý, cho Tình Ý đó trước tiên cái đã, cũng như ta lo sắm xe, chùi xe, sửa xe gắn máy một cách cực khổ để chi? để chiếc xe ấy giúp ngược lại phương tiện cho ta, tức là nó giúp cho ta phương tiện di chuyển, cho trăm ngàn Tình Ý về sau này của ta, tỉ như Tình Ý lau xe cho sạch, Tình Ý muốn thay vài bộ phận lớn nhỏ của chiếc xe, Tình Ý bán xe, đổi xe, sang xe, cho mượn xe,…. tựu trung chỉ là Tình Ý lo thể hiện việc cung phụng cho Tình Ý riêng của mỗi người cái đã

 • Tai, mắt, miệng, lưỡi,.… là Tượng Hình Hài Thanh vốn sẵn có, chính nó là Trí Tri Cơ Cấu Đồng Dị Dị Đồng.
  • Trí Tri Cơ Cấu Đồng Dị Dị Đồng là ngôn ngữ được qui về Vũ Trụ Ngữ (02 chữ)
  • Ngôn ngữ hoặc Vũ Trụ Ngữ là phương tiện cung phụng cho Tình Ý, nếu ta khéo khu xử nó, còn như ta vụng về, chết ngộp trong ngôn ngữ thì ta xa rời Chân Lý Siêu Siêu, chuốc lấy nhiều tai hại do Tình Ý cạn hẹp, giả tạo riêng mình đó vậy.
 • Trí Tri Cơ Cấu cung phụng cho Tình Ý có lợi hại cùng lúc.
 • Tình Ý chuyên lo giao dịch với Tình Ý để hóa thành Tình Ý Bộ Mặt mới mãi, hóa thành Âm Dương trời biển tình ý trong Vũ Trụ Vô Hữu là vậy đó.

 Theo kiến thức Lý Học Truy Nguyên khám phá thì:

Mọi Tình Ý cũ – mới chỉ chuyên lo cung phụng cho khả năng hiểu biết và không hiểu biết.

Mà khả năng hiểu biết và không hiểu biết cũng chỉ chuyên lo cung phụng cho Đức Tính Trí Tri.

Trước khi hiểu biết và không hiểu biết thì phải có Đức Tánh biết hiểu biết và biết không hiểu biết cái đã. Vậy, Trí TriĐức Tánh biết hiểu biết và biết không hiểu biết. Đó là: cái khả năng phát xuất Âm Dương lý lẽ.

Cho nên, biết hiểu biết và biết không hiểu biết là một Âm Dương Lý, một Đức Tánh biết, chớ không phải một Âm Dương gì khác, một vô cực Tánh biết, cho nên vừa biết lại vừa biết Hữu (biết Cực Vô Hữu – Hữu Vô Cực).

14– Trí Tri Cơ Cấu trong xã hội loài người

Tài sản, sản vật, sản phẩm của Âm Dương Trí Tri, Ý Thức tiến đi, tiến về nơi một bản thân con người là những gì? Loài người đang năng dùng nó ra sao?

Đáp: Âm Dương Trí Tri, Ý Thức tiến đi, tiến về trên những con đường lớn nơi bản thân một con người cứ liên lỉ, tức là cứ liên tục nối tiếp từ đời này sang đời khác, thế hệ con người thời này tiếp tục những thế hệ con người thời trước, đời trước, tìm hiểu con người trước đó đã có được và bị ăn làm những gì? Và đã để lại những gì?

Những động tĩnh của con người từ thời trước cho đến thời này chỉ là vấn đề Trí Tri nối tiếp, Trí Tri, Ý nối tiếp Ý, nghệ nghiệp nối tiếp nghệ nghiệp, nghĩa là con người khi chết đi được và bị bắt buộc để lại cho con cháu, chắt chít đủ thứ như tiền bạc, nhà cửa, vật chất, chữ nghĩa, ngu khôn, tánh tình, thiện ác,…. cho bá tánh hậu lai. Tất cả vẫn chỉ là Trí Tri Cơ Cấu hiện thân của chúng, sinh động trong xã hội loài người mà rõ rệt nhất là có qui về Văn Ngôn Chữ Nghĩa là qui ước giống mà hơi khác cho mỗi vùng trời đất và cho mỗi thời lúc,.… cho đến đây thì vận hội Văn Minh Tinh Thần và Vật Chất (ý tượng Dịch: Phục – Cấu, Lâm – Độn). giữa con người với con người rồi sẽ hóa thành ra là Thái – Bỉ, có nghĩa là Văn Minh Tinh Thần và Vật Chất hết bế tắc.

15– Thật ra, hết bế tắc vì đã có sự sáng soi cho nhân loại biết về Trí Tri Cơ Cấu, hết bế tắc chỉ vì tại có Vũ Trụ Ngữ do dân tộc Việt Nam khám phá và phát minh: Lý Học vạn vật qui Nhất Lý.

Hỏi: Trí Tri Cơ Cấu tức văn ngôn chữ nghĩa là vấn đề quan trọng trong xã hội loài người, nhưng Trí Tri Cơ Cấu nào, Văn ngôn chữ nghĩa nào mới chính thực là quan trọng hiện nay? (thời đại nguyên tử khinh khí này). Tại sao vậy?

Xin đáp nhanh: tất cả muôn loài đều là sản phẩm của Trí Tri, Ý để lại như trên đã giải thích, vì vậy, người đời nhân có Vũ Trụ Ngữ mới đạt được và hiểu biết được đại ý phát âm ngầm của muôn loài, mới hiểu biết rõ về Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Đồng Dị Dị Đồng.

Phải có văn ngôn, chữ nghĩa (Trí Tri Cơ Cấu) thì mới rình rập dõi theo được sự biến động khôn lường của Trí Tri, Ý, Trí Tri, Ý Tiên Hậu Thiên trong muôn đời và mãi mãi thì phải có cái thứ văn ngôn, chữ nghĩa muôn đời khắp nơi và mãi mãi đó, mà bể tương xứng của nó thì chính thị là Vũ Trụ Ngữ, là Âm Dương Ngữ đó vậy.

– Vô Cực là một Âm Dương Trí Tri, Ý.
– Vậy,   thuở xa xăm là một Âm Dương Trí Tri, Ý .
hiện nay là một Âm Dương Trí Tri, Ý.
mãi mãi là một Âm Dương Trí Tri, Ý.

Vũ Trụ Ngữ là qui ước của mãi mãi, là tiếng nói câm lặng của Thiên Địa Quỷ Thần chứ không phải là qui ước của những nét vẽ ngoằn ngoèo cạn hẹp, tỉ như các loại dấu của Hồng Thập Tự, các loại ký hiệu cạn hẹp, Tít – Te – Te – Tít của khoa Điện tử học, Hóa học, Vật lý hay những công thức sai lầm nông cạn của khoa học Đạo Lý nói chung.

Vũ Trụ Ngữ cũng không phải là những tiếng nói mông lung, mơ hồ đầy tính chất bịp mị hạ cấp của danh từ như trong Đạo Lý khoa học…. mà Vũ Trụ Ngữ là qui ước bất đắc dĩ của Triết Nhân Đông Phương bị bắt buộc để lại, tức bày đặt ra để diễn tả Biến Hóa Luật (mãi mãi).

Người Việt Nam bất đắc dĩ thuận thiên hành Đạo, khám phá ra Biến Hóa Luật từ ở điểm thắc mắc, từ lúc chưa có Vũ Trụ Vô Hữu, từ lúc chưa có Trí Tri, Ý thì nó là Vô Toàn Vô, Không Hoàn Toàn Không. Bởi vậy, nên vấn đề Việt ngữ hiện hành đương nhiên trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

Vũ Trụ Ngữ giúp cho các bạn có nhiều Điệp Viên vô tư xa lạ (Điệp Viên Trời thượng thặng). Chúng sẽ là bạn trung kiên, trung thành suốt dọc đời bạn bất cứ lúc nào và ở đâu. Đó là duyên cớ chính lý để chúng ta khẳng định: Trí Tri Cơ Cấu Vũ Trụ Ngữ do dân tộc Việt Nam khám phá và phát minh cũng chính là việc làm của chính linh thiêng Thần Lực Trí Tri Cơ Cấu tự tiến cho chính nó sau nhiều năm tháng Trí Tri, Ý đã tiến đi trong tuần tự, trật tự, Trí Tri, Ý đã đi vào ngõ Cực của Cực (Cực).

Nay, cũng chính Trí Tri, Ý đã đến độ đang tiến đến hồi sáng tỏ và chấm dứt mọi việc bế tắc. Vậy, Trí Tri Cơ Cấu là văn ngôn Việt ngữ hiện hành mới, là liều thuốc mới, chính là linh thiêng Thần Lực hóa giải đích thực giữa mọi ngành Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý hỗn loạn thời nay, thời nguyên tử khinh khí (thừa sức hóa giải).

Bởi vì trong đã qua, cán cân quân bình Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý đã quá chênh lệch trong xã hội loài người. Thế mà văn ngôn chữ nghĩa của mọi Đạo Giáo vẫn chủ trương nhân loại sinh tồn không tài nào cảm thông nỗi với chủ trương tiêu diệt nhân loại của vũ khí nguyên tử, trong khi văn ngôn chữ nghĩa của mọi ngành khoa học cũng không bắt được nhịp cầu thông cảm giữa khoa học với mọi Đạo Giáo trên khắp địa cầu nhân loại! Thử hỏi, nếu không có Vũ Trụ Ngữ thì làm sao chứng tỏ được là đã hiểu rõ về Siêu không gian và không gian. Đã không hiểu rõ về Siêu không gian thì đó lại là điều thiếu sót quan trọng và lớn lao trong ngành khoa học Đạo Lý không gian mới đó vậy. Đạo Lý khoa học mà không có Vũ Trụ Ngữ thì còn có cách gì để mà nói chuyện, tiếp chuyện, hầu chuyện với linh động mầu nhiệm siêu tuyệt nào, chỉ còn lại là bịp mị, nói láo về linh động như các Đạo Giáo từ xưa tới nay chơi cho vui và thoái hóa, chỉ có vậy.

16– Trong Vũ Trụ Ngữ, chúng ta phân tích gượng ép đề ra làm 01 Trí Tri căn cơ, gọi là bí pháp để ổn định sự hỗn loạn của Âm Dương trời biển tình ý (vẫn đứng trong Tình Ý người. Vì xã hội loài người, vì đa số trí óc của loài người, vì còn đang tiến thoái hóa, đang hiểu về muôn vật theo kiểu chấp ngã không gian, thời gian. Cái này có trước cái kia có sau, nào là đã qua, hiện tại, sắp đến, tháng ngày đó đã, tháng ngày này đang, tháng ngày ấy sẽ … thuộc về lỗ tai thịt, mắt thịt, trí thịt. Họ không hiểu nỗi rằng: trước là NÓ, nay là NÓ, mãi mãi là NÓ (NÓ là Trí Tri, Ý), là Âm Dương Trí Tri, Ý chớ không có gì nữa cả. Nhưng loài người bày đặt ra đủ thứ tên rồi lại còn ngu ngốc nói nào là vô tri, vô giác,… Bởi vì vấn đề Siêu Hiển Hiển Siêu họ cho là có khác nhau và phải có thời gian trải qua, họ bằng cứ vào không – thời gian. Đối với họ, đối với đa số Trí thức chưa vượt không – thời gian, vì sở học của học chưa thấu đáo được Siêu nào Hiển nấy, của nó, tại đó, trong nó, lúc đó. Mà hễ một khi chúng ta nói đến lúc, nói là lúc biến hóa thì xin thử hỏi ta đem không gian, thời gian nào để xen vào đó được một khi chúng ta đã biết Biến Hóa Luật là luật tạo lập ra không – thời gian. Không gian – thời gian chỉ là cái thứ con cháu, chắt chít hạng bét của Biến Hóa Luật. Vậy, trước sau gì cũng chỉ là Trí Tri, Ý mà thôi. Cho nên, mọi Vô Hữu linh thiêng hơn kém chỉ có một danh như Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức (kỷ nguyên mới).

Và bây giờ thì chỉ còn lại cái Trí Tri, Ý cho Tình Ý nhân loại mà thôi, chúng ta tạm liệt kê thành 01 Trí Tri, Ý căn cơ sau đây để làm nấc thang học tập cho tất cả mọi ngành Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý theo kỷ nguyên mới

Trí Tri, Ý  Lý (Vô Hữu) Trí Tri, Ý Đức (Manh Nha Cực) Trí Tri, Ý  Tính (Biến Hóa)
Trí Tri, Ý Thời (Khởi Dứt) Trí Tri, Ý Thần (Linh Hiển) Trí Tri, Ý Khí (Khinh Trọng)
Trí Tri, Ý Tình (Âm Dương) Trí Tri, Ý Thanh (Trầm Bổng) Trí Tri, Ý Sắc (Sáng Tối)
Trí Tri, Ý Chất (Thanh Trọc) Trí Tri, Ý Thể (Nhiễn To) Trí Tri, Ý Hình (Ngay Cong)

Qui ước thành 12 phạm vi căn cơ, căn bản này dành cho hậu lai Trí Tri, Ý Học đó vậy. Tất cả 12 căn cơ, căn bản tự nó ăn làm theo Âm Dương Tình Ý riêng của nó, nghĩa là nó đương nhiên lúc nào cũng động tĩnh với khả năng sẵn có và tuân theo luật tuần tự, trật tự (tự thân biến hóa mầu nhiệm, loài người đa số thường nhìn biết bằng biến động, biến đổi).

Dịch Lý Sĩ

XUÂN PHONG

Biên Soạn

CAO THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *