VDLH 03. BIẾN HÓA LUẬT là Luật của Siêu Hình và Hữu Hình

00– Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị: giống mà hơi hơi khác biến hóa từ Siêu đến Hiển.

01– Để cho dễ hiểu về Đồng Nhi Dị này trên phương diện mắt nhìn hình dáng, dáng dấp.

02– Chúng ta hãy tạm đi vào qui ước thời nay với 02 danh từ CONG–NGAY, NGAY– CONG.

03– Chuỗi Lý biến hóa từ Siêu hình hóa thanh Hữu hình là những CONG-NGAY liên lỉ.

04– Có thể đồng ý được chăng? Tất thảy đều do những CONG-NGAY, NGAY-CONG ráp nối với nhau thì mới tạo nên thành Chấm, thành Điểm, thành Đường, bất kể đường gãy gập nhanh chậm.

05– Thật Nhanh và thật Chậm là những chấm, những điểm CONG-NGAY, NGAY CONG liên lỉ, chúng nó nối dính liền nhau tạo thành ra vạch, thành vắn dài ngay cong, đậm, lợt, hình dáng, dáng dấp (trong Biến Hóa Luật).

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/2016-10-03-12_46_14-bai-3-doc-compatibility-mode-microsoft-word-product-activation-failed.html06– Ta nhìn từ trong ra ngoài hoặc nhìn từ ngoài vào trong, và từ đâu đến đâu phải có qui ước tạm.

07– Hình dạng một khi đã hóa thành thì trong đó có vấn đề: Âm Dương Đồng Nhi Dị

a/ Vạch, đường: bình dị, đồng đều, đều đặn, thông thường, cân đối.
b/ Vạch đường: kỳ dị, bất đồng, không đều, khác thường, không cân đối.

08– Vì nhu cầu của Thiên Địa Quỷ Thần, cũng như sự cần dùng của con người cho nên chúng ta thấy các hình dáng không giống nhau, hình ảnh con người mỗi chỗ, mỗi nơi, mỗi thứ trong châu thân con người đều có hơi khác nhau, hình của các sinh vật khác cũng không thể hoàn toàn giống con người được. Tất thảy đều bởi tại Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị Cấu Tạo Hóa Thành đó vậy.

09– Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị luôn sẵn có trong mọi con người cho nên khi con người tạo ra những tĩnh động vật vẫn phải có hình dáng: bình dị thông thường và kỳ dị khác thường lẫn lộn thì mới đáp ứng được cho nhu cầu nhân dụng, nhu cầu Trí Tri con người mới đáp ứng nhu cầu máy móc cơ khí được trong các khe lạch hơi khác nhau đó vậy.

Dịch Lý Sĩ

XUÂN PHONG

Biên Soạn

CAO THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *