VMDL 02. SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU

 1. Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là sao? Là thế nào?

Đây là tư tưởng mà học viên cần được nhớ lại, để biết rõ cương vị hiện hành của chính mình trên bước đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý trong đó có vấn đề kiểm soát và tự thuật một câu chuyện.

 1. Học viên cần nhớ lại theo thứ tự Đệ Nhiên Sinh:
 • Đạo Cực (Cực Vô Hữu)
 • Luật Cấu Tạo Hóa Thành từ Siêu đến Hiển và từ Hiển đến Siêu Bộ Mặt mới.
 • Chúng ta đang giồi mài sở học Lý học Truy Nguyên Hữu Vô (Hữu Bộ Mặt ).
 • Và chúng ta mượn qui ước Tượng Hình Hài Thanh, mượn các hình bóng, hình tích, hình thù, âm thanh trầm bổng để dõi theo ngược về cho đến được cõi Siêu Siêu, cõi Âm Dương Trí Tri, Ý Không Hoàn Toàn Không.
 • Vậy Trí Tri Cơ Cấu tức Vũ Trụ Ngữ giúp Trí Tri, Ý người tự rình rập dõi theo những bước tiến đi, tiến về một cách siêu tuyệt và mầu nhiệm của chính nó.
 • Vậy, Trí Tri Cơ Cấu là nhịp cầu nối liền giữa Huyền vi và Hiển hiện (Siêu Hiển Hiển Siêu).
 1. Luật Cấu Tạo Hóa Thành thì, đã là Luật nên phải có vấn đề Đệ Nhiên Sinh, tức có chuỗi lý Cấu Tạo Hóa Thành. Bởi vậy, kịp đến khi Trí Tri mắt thịt của ta nhìn thấy được Vô Hữu hóa thành nào đó, ý của tay ta sờ mó nó, tai ta nghe âm thanh trầm bổng của hóa thành đó thì tự nhiên trí chúng ta phải hiểu thâm sâu rằng: CHÚNG NÓ ĐÃ PHẢI TRẢI QUA MUÔN TRÙNG TRÙNG KIẾP HÓA THÀNH trong chuỗi lý 1 là 3, 1 là 8, 1 là 64 Lý Tính. Có nghĩa là VÔ CỰC HÓA THÀNH MẦU NHIỆM, là số nhỏ nhất mà lại là số lớn nhất (phạm vi lý số), là VÔ CỰC LÝ SỐ.
 1. Lớn nhất và nhỏ nhất mãi mãi hóa thành động tĩnh vây phủ chung hợp trong ngoài chúng ta mỗi người, làm cho mỗi người trong chúng ta có thể có 1 câu chuyện để thuật lại, kể lể tỉ mỉ. Tức là nhờ sẵn có Trí Tri Cơ Cấu mãi động tĩnh liên lỉ hóa thành Đệ Nhiên Sinh mà mỗi người đều thừa sức kể lại sự biến hóa Trí Tri của chính mình bằng cách ghi thuật một câu chuyện kiểm soát. Cũng là lợi ích tối đa trên bước đường tự học Lý Học Truy Nguyên của chính mình.
 1. Vậy, khởi đầu viết văn, kể chuyện (sử dụng Trí Tri Cơ Cấu), chúng ta phải nhận xét, phải nhìn biết các loại, các sự vật, sự việc là những thứ gì đã và đang chung hợp động tĩnh cấu tạo hóa thành ra câu chuyện của ta ra sao.
 1. Bất kể là ta hiểu thế nào về những thứ chung hợp động tĩnh tạo thành câu chuyện, bất kể nhiều hay ít, nông sâu, rộng hẹp, đúng hay sai các sự vật, sự việc … chỉ cần Tình Ý của mình đối với vấn đề ấy ra sao là đủ rồi.
 1. Nhưng nếu không kể lể tỉ mỉ các sự vật, sự việc có mặt đã và đang cùng chung hợp với chúng ta, cùng đồng diễn xuất, diễn biến trong khung cảnh, hoàn cảnh lúc đó, thì ta sẽ không thấy biết được sự vật, sự việc đang có cái lý ngang qua trên sở học Dịch Lý Việt Nam của chúng ta (64 Lý Tính đương nhiên).
 1. Học cái lý về 64 Lý Tính đương nhiên thuộc sở học Dịch Lý Việt Nam, bất kỳ sự vật, sự việc nào hơi hơi khác hoặc quá khác thì dĩ nhiên sẽ có được một lời lẽ, văn ngôn, danh từ, từ ngữ cho 1 trong 64 Lý Tính đó sẽ không giống nhau, y nhau được (yếu lý Âm Dương Đồng Nhi Dị) nhưng vẫn là Nhất Lý (Âm Dương lý).
 1. Vậy, ta chỉ còn có 01 công việc làm là hội ý: Trí Tri Cơ Cấu tiến đi và tiến về trên những siêu nhiên lộ lớn (xem sơ đồ Trí Tri Cơ Cấu) về lý lẽ động tĩnh của các vô hữu vật đối với tình ý người thông thường ra sao qua trên 01 Lý Tính của ta đã hiểu biết mà thôi.
 1. Nhân đó, ta sẽ biến thông danh ý, nhưng Dịch Lý Việt Nam phải khéo léo, cân xứng khá đúng để tránh cho hậu thế những điều nhầm lẫn vì chấp danh, chấp nghĩa, cạn hẹp của họ, bởi họ chưa am tường Lý Học.
 1. Chọn lựa văn ngôn, từ ngữ, danh ý cho mỗi tình ý qua trên sự vật, sự việc ấy chính là Thời tự tập tôi luyện văn chương giồi mài Văn Lý Học cho chính mình. Nếu không cố gắng thì ắt chúng ta sẽ không còn thì giờ, sẽ mất dịp trau giồi khả năng hiểu biết và không hiểu biết của chính mình vì sẽ bận việc khác (thay vì ngộ Đạo thành ra ngộ Đời).
 1. Chu đáo, cẩn thận về văn ngôn, từ ngữ là điều tối thiết yếu bởi nó là Trí Tri Cơ Cấu giữa người này với người khác trong 01 vấn đề.
 1. Hơn nữa, như chúng ta đã đang nhìn biết thiên hạ loạn lạc mà thủ phạm đồng lõa của bãi chiến miên trường loạn lạc, loạn ngôn vọng ngữ đó, loạn tình ý đó, chính là vấn đề nhân loại, chưa hiểu rõ về Tượng Hình Hài Thanh, tức chưa khám phá ra Trí Tri Cơ Cấu, cho nên khu xử văn ngôn vung vít và chết ngộp trong Âm Dương trời biển tình ý (xem lại bài khu xử Trí Tri Cơ Cấu). Hậu quả là thiên hạ nói mà không tự biết mình đang nói gì, viết mà không biết mình đang viết gì, hỏi mà không tự biết mình đang hỏi gì!
  Bởi thế nên chúng ta ráng cố gắng về Trí Tri Cơ Cấu cho có lợi ích tối đa cho chính chúng ta trước tiên và kế đó là cho hậu thế Việt Nam.
 1. Dẫu sao, mỗi người trong chúng ta cũng đều phải tự lực tự lo cho xã hội mà hằng ngày chúng ta phải sống chết với nó trong Trí Tri Cơ Cấu.
 1. Trời Đời Người đã xui khiến cho chúng ta là những người Việt Nam có mặt hiện nay, 5 châu 4 biển trong vận hội Dịch Lý thời nhân này như đã tín nhiệm giao phó, phó thác trọng trách nặng nề cho chúng ta.
  Trời Đất đã sắp đặt cho chúng ta bất đắc dĩ mà thuận thiên hành Đạo. Chúng ta không thèm, nhưng chúng ta vẫn được và bị Khai mở Kỷ nguyên mới để nhân loại được dịp tự cứu mình ra khỏi cảnh loạn ngôn vọng ngữ.
 1. Bởi vì, khắp toàn lãnh thổ Việt Nam hiện nay, nhiều người điêu linh khổ sở, bị thống khổ vì Âm Dương trời biển tình ý hỗn loạn. Hơn nữa khắp toàn thể nhân loại cũng đang bị đe dọa tự sát chung chỉ vì hỗn loạn tình lý, lu mờ Trí Tri Cơ Cấu, giãy chết trong Trí Tri Cơ Cấu thì nói gì đến khu xử và nói chi đến việc khu xử Trí Tri Cơ Cấu sao cho có lợi tối đa.
 1. Nhân loại không hiểu Trí Tri Cơ Cấu tức là nhân loại không có Vũ Trụ Ngữ. Mà Vũ Trụ Ngữ thì tối thiết yếu cho khoa học Đạo lý không gian mới và tối thiết yếu cho đạo lý khoa học cũ mới, thì nên đem nhân loại hiện nay mà so sánh lại với chúng ta, những người trong tôn chỉ và trong chủ trương của Việt Nam Dịch Lý Hội. Tức khắc thiên hạ biết rõ chúng ta mà chúng ta cũng tự biết chính chúng ta là những người thanh thản và bình tĩnh hơn thiên hạ nhiều. Công việc làm của chúng ta bị bắt buộc hoặc nhàn hạ bình tĩnh hơn người để làm cho xong vấn đề Trí Tri Cơ Cấu.

Trời Đời Người đã phó thác cho chúng ta trong kiếp làm người của chúng ta khi đi ngang qua trên địa cầu này. Há có thể lơ đễnh vô ý được sao? Hãy chuẩn bị chỉ để nhập cuộc trong tương lai đó vậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *