VMDL 03. LÝ TRÍ

Con Người theo quan điểm Dịch Lý là con người có chấp nhận Lý Trí.

TẠI SAO CHẤP NHẬN LÝ TRÍ?

Khi chính tôi thắc mắc, rồi muốn giải đáp, hoặc người khác thắc mắc hỏi tôi mà tôi bí tịt, con Người tôi buộc phải trầm ngâm suy tư. Điều này quá rõ ràng khi quan sát chính tôi.
Nếu không chấp nhận Lý Trí, thử hỏi lấy gì để phủ nhận Lý Trí?

  1. LÝ TRÍ LÀ SAO?

1.1. LÝ TRÍ BIẾN HÓA

Thiên Địa chưa từng đình nghĩ sự Biến Hóa. Cho nên Lý Trí theo quan điểm Dịch Lý là thứ Lý Trí ở trong Luật Cấu Tạo Hóa Thành và sống động Biến Hóa mãi không thôi.

Nghĩa là có lúc sáng Trí, có lúc rối Trí, có lúc tối Trí hằng luân chuyển từng vô giây trong mỗi con người, cũng như trong mỗi thời đại.

1.2. LÝ TRÍ LINH ĐỘNG VÀ MẦU NHIỆM

Sự Biến Hóa của Lý Trí vô cùng linh động

Tại sao? Vì Lý Trí bất chấp không gian, thời gian. Tôi muốn nói Lý Trí có tánh lập tứcmầu nhiệm[1]

Vì lẽ sự biến hóa của Lý Trí nhanh hơn quỉ thần.

Lý Trí được kể như một Siêu Nhiên Tiên Khởi, có khắp mọi nơi, và không xen cách không gian, thời gian.

Siêu nhiên là gì?

Nói về Nhiên, hễ luận bàn về TỰ NHIÊN thời biết là có Siêu Nhiên. Siêu Nhiên thuộc Âm ẩn tàng, Bỗng Nhiên thuộc Dương để nhận thức. Bỗng Nhiên là thuộc về lập tức, tức khắc.

Muốn nhìn biết Lý Trí, muốn chấp nhận Lý Trí hay không chịu chấp nhận Lý Trí, thời nó vẫn được xem như Siêu Nhiên Lộ để cho lực lượng lập tức và mầu nhiệm là TRÍ TRI, Ý THỨC[2] linh động trong nó.

Còn có thể gọi Siêu Nhiên Tính bằng Tiên Thiên Tính. Tiên Thiên TínhTrí Tri, Ý tiên thiên, nếu ta luận bàn nó trong phạm vi hiểu biết, phạm vi thuộc về Trí Tri, Ý[3]

Muốn cho đa số nhận thức được nó, tôi xin nói: chẳng hạn, Lý TríSiêu Nhiên bản thể “Tối-Sáng”. “Tối-Sáng” có được là do Đức của nó ẩn bên trong, mà Tính của nó hiển lộ ra ngoài. Trong sự Sáng đã có sự Tối, trong sự tối đã có sự sáng, cho nên là liền, là lập tức, là tức khắc, là cùng lúc, là bất kể không gian, thời gian.

Nếu nói trong Tối Sáng và ngược lại, mà có nhiều bạn không tin thì đây, tôi sẽ ngồi dưới gốc cây có bóng mát, tôi gọi là mờ tỏ, phải, ánh sáng mờ tỏ không giải thích nỗi sự thật ánh “Sáng-Tối” xuất hiện cùng lúc chung cùng sao?

Rốt lại, Lý Trí quả thật dễ dàng lĩnh hội bản thể Sáng-Tối. Do đó, người ta mới nói: Sáng Trí, Tối Trí. Cho nên lá cây có héo, có tươi, nghĩa là có tri giác của riêng nó; cục gạch biết cứng lại, biết bể ra là do tánh biết hóa ra thế nọ thế kia.

Nói khẳng định: con muỗi, con ruồi, con kiến, hòn đất, bụi cỏ … miễn có sự sống động trong phạm vi của nó, nó vẫn biểu hiện rõ cái tính tự nhiên của nó; có nghĩa là Hậu Thiên đã ôm ấp Tiên Thiên, còn Hậu Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên. Đức tính ai cũng thấy biết, Tính hiện mà Đức ẩn.

Sự tương giao, tương cảm, hóa sinh của Lý Trí

Khi tôi phát ra một âm thanh hoặc một cử chỉ, thời Trí Tri, Ý hoặc Thần Thức của tôi đã tham dự và hình hiển ra ngoài. Ví dụ sức đi của âm thanh (âm thanh đó chuyên chở Trí Tri, Ý của tôi), giaodịch với một người nào đó đối diện tôi (tương giao). Người đó tiếp nhận âm thanh đó rồi liền Biến Dịch vào Trí Tri của người đó (tương cảm), tức thì người đó sẽ hiển lộ thế nào đó (hóa sinh, sau khi tương giao, tương cảm). Người đó sẽ trả lời, phản ứng lại, đối đáp như: vẽ vời, phác họa, lời nói, điệu bộ ưa ghét, viết chữ, … Trường hợp không đối đáp cũng là thái độ đối đáp, nhưng thuộc âm, ẩn tàng.

Vậy Trí Tri, Ý có Biến Dịch, tương giao, tương cảm hóa sinh hiển hiện hoặc ẩn tàng trên Siêu Nhiên lộ, tức Lý Trí.

  1. LÝ TRÍ: SIÊU NHIÊN LỰC, LẬP TỨC, MỘT KHÍ CỤ SẴN CÓ DUY NHẤT TRONG CON NGƯỜI TÔI HẬU-THIÊN

Kể từ khi chị thắc mắc và chịu giải đáp, tức nhiên chấp nhận Lý Trí, một khí cụ sẵn có trong con người tôi Hậu Thiên khí cụ này tối tân duy nhất mà tôi phải khu xử để xông pha vào mọi lĩnh vực cho nhu cầu đời sống của chính mình. Chấp nhận Lý Trí, hãy khoan nói có lợi cho ai, cho tôi trước cái đã.

2.1. LÝ TRÍ LÀ LÚC [4]

Sau khi rõ Lý Trí có Biến Dịch, sinh hóa trong phạmvi Hậu Thiên, tức có không gian, thời gian, Vũ trụ, nên tôi gọi Lý Trí  là LÚC ở Hậu Thiên.

Thật vậy, Lý Trí chẳng qua là lúc mà Trí Tri, Ý đang cho thế nào là Vô Lý, thế nào là Hữu Lý. Trí Tri, Ý  là lúc mà nó vụt lóe lên một sự phán quyết ẩn tàng, để rồi ẩn tàng này sẽ hiển lộ sau đó bằng nhiều cách …

2.2. KHÍ CỤ LÝ TRÍ DÙNG ĐỂ TRUY NGUYÊN: LUẬT KHỞI ĐẦU TẠO LẬP VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, trong khi truy nguyên về nguyên nhân Đệ nhất, tôi nghĩ rằng: mỗi khi Biến Hóa tất phải có một nguyên nhân. Nếu nguyên nhân ấy còn do một nguyên nhân khác sinh ra thì ngược dòng nguyên nhân mà truy mãi. Nhưng không tài nào truy mãi, vì truy mãi sẽ vượt sự truy, tức là không còn có Lý Trí của con người nữa[5].

Bởi vậy tôi, con người Hậu Thiên, xin nêu lên một danh từ là nguyên nhân Đệ nhất. Danh từ đó là: KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG. Thiết nghĩ không nêu được một danh từ nào khác hơn KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG (K.H.T.K.).

Vì K.H.T.K. là không có gì hết, không có hữu hình, không có vô hình, không có siêu hình, không có cái Không-Không[6], không có tư tưởng, không có Lý Trí.

Danh K.H.T.K đáng được mệnh danh là nguyên nhân Đệ nhất của tôi, con người Hậu Thiên.

Hằng tỉ cái Không-Không mà con người còn tưởng đượcđều là còn ở chỗ có: CÓ CÁI KHÔNG KHÔNG. Còn K.H.T.K. mà tôi mới vừa nêu lên đó thì không có gì hết, không có cái có, không có cái không.

Bởi vậy, tôi, con người Hậu Thiên vừa nghĩ đến cái K.H.T.K. đó, thật ra, nào phải là nó, mà chính là K.H.T.K. CỰC; tức là có cái Không-Không.

Rốt lại, K.H.T.K.CỰC là có cái K.H.T.K; là cái K.H.T.K. thuở trước được manh nha bởi Lý Trí. K.H.T.K. là cái trước khi thành K.H.T.K.CỰC

KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG  ±  KHÔNG MANH VI  ⇔  K.H.T.K. CỰC

K.H.T.K.CỰC là K.H.T.K. đã manh vi.

K.H.T.K.CỰC là không bao giờ trở lại K.H.T.K. được nữa.

Luật Khởi Đầu Tạo Lập Vũ Trụ là K.H.T.K ± KHÔNG MANH VI, nói rõ hơn là K.H.T.K.CỰC.

Chỉ có khí cụ sắc bén duy nhất là Lý Trí mới đủ sức dẫn dắt sự hiểu biết về Luật Tạo Lập Vũ Trụ, ra công truy nguyên, nguyên nhân Đệ nhất mà hóa ra Vạn Hữu chỉ có Nhất Lý.

Kết: Lý Trí là mầu nhiệm, huyền diệu, tức khắc, là khí cụ Tiên Thiên sẵn có duy nhất mà con người Hậu Thiên có ôm ấp Tiên Thiên đó. Nó là LÚC mà Trí Tri, Ý Thức phối hợp, giao cảm, hóa sinh lập tức trong linh động. Con người đang sẵn có và đang khu xử nó.

Của:      XUÂN PHONG

                                                                     Và            CAO THANH

Viết xong giờ: Đỉnh – Cấu


[1] Bất chấp không gian, thời gian không có nghĩa là chối nhận phạm trù của Kant vốn đúng ở phạm vi Hậu Thiên, cũng như các quan điểm Vũ Trụ ở Á
[2] Sẽ cắt nghĩa tại sao Trí Tri, Ý mà tôi có kèm chữ Thức, và  Trí Tri, Ý tiên thiên nhanh như Thần, tôi gọi là Thần ThứcĐức Thần Minh. Cũng xin học giả hiểu cho, những danh từ này chỉ là sự đặt tên. Xin xem bài Trí Tri, Ý.
[3] Đọc bài:  Tiên Thiên và Hậu Thiên
[4] Các bạn có thể xem các thuyết khác giải thích về Lý Trí, hầu dễ so sánh

[5] Trong trường hợp phức tạp của tình cảm hoặc của niềm tin, người đời hay dùng con tim hoặc Mặc Khải Siêu Nhiên tăng cường Lý Trí. Các bạn xem bài Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý
[6] K.H.T.K do Lý mà hiểu, nên nó khác hẳn cái không bản thể của Khoa học. Cái Hư-Vô của Sartre hay mọi cái Hư-Vô của các thuyết xưa, nay cũng chỉ là cái Hư-Vô của Siêu Hình hữu thể, tức có Hư-Vô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *